Digwyddiadau

DigwyddiadNadolig Sain Ffagan - Carolau yn y Capel

8 a 9 Rhagfyr 2016, 6pm & 7.30pm (gadewch hanner awr o amser ar gyfer diodydd o flaen llaw)
Pris £5.50
Addasrwydd Pawb
Archebu lle via www.ticketlineuk.com neu ffoniwch (029) 2023 0130

Canu carolau yn y capel. Dewch draw i ganu caneuon Nadoligaidd traddodiadol a chyfoes yng nghapel hynafol Pen-rhiw. Dan arweiniad Alun Guy a'r organydd Leighton Sault-Jones

Rhaid archebu ymlaen llaw. Archebwch tocynnau via www.ticketlineuk.com neu ffoniwch (029) 2023 0130 

Digwyddiadau