Digwyddiadau

DigwyddiadNadolig Sain Ffagan - Carolau yn y Capel

Wedi'i Orffen
911 Rhagfyr 2015, 6pm & 7.30pm (gadewch hanner awr o amser ar gyfer diodydd o flaen llaw)
Pris £5.50
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Archebu o flaen llaw yn unig

Canu carolau yn y capel. Dewch draw i ganu caneuon Nadoligaidd traddodiadol a chyfoes yng nghapel hynafol Pen-rhiw. Dan arweiniad Alun Guy a'r organyddLeighton Sault-Jones

Rhaid archebu ymlaen llaw: ffoniwch 02920 230 130  neu ewch i http://www.ticketlineuk.com/event/st-fagans

Digwyddiadau