Digwyddiadau

CwrsPlygu Gwrych: Cyrsiau Diwrnod

Wedi'i ganslo
16 a 23 Ionawr, 9am-4pm
Pris £95
Addasrwydd 18+
Archebu lle www ticketlineuk.com neu (029) 2023 0130

Mae plygu gwrych er mwyn creu ffens fyw yn grefft sy’n ganrifoedd oed. Cadw anifeiliaid yn y cae oedd y bwriad gwreiddiol, ond mae gwrych wedi’i blygu’n dda hefyd yn hardd iawn ac yn hafan i fywyd gwyllt. Ar y cwrs undydd ymarferol hwn byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio offer llaw syml ac yn meistroli’r technegau sylfaenol. O glirio’r tir a pharatoi’r deunyddiau, i blethu, gosod pyst a gorffen – byddwch yn gweithio fel rhan o grŵp bychan i osod rhan o wrych yma yn yr Amgueddfa.

Tocynnau

Gweithgaredd aeafol yw hon – rhaid i chi fod yn barod am y baw a’r llaca!

Cofiwch wisgo dillad ymarferol a dod â phâr o fenig garddio gyda chi os gallwch chi. Byddwn yn darparu’r holl offer a lluniaeth ysgafn. Mae croeso i chi ddod â chinio neu ymweld ag un o’n caffis. Mae pris y cwrs hwn yn cynnwys parcio - gallwch gwrdd â’r tiwtor wrth y brif fynedfa er mwyn cael eich tocyn parcio.

Defnyddiwch y cod post CF5 6XB ar gyfer llywio â lloeren

Rhaid prynu tocynnau ymlaen llaw. Gallwch wneud hynny ar www.ticketlineuk.com neu (029) 2023 0130

llun: plygu clawdd
Llun: Cwrs plygu clawd yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan
Llun archif: Dyn yn plygu clawdd

Plygu gwrych, Ceredigion 1972

Digwyddiadau