English

Mae Amgueddfa Cymru'n fyd-enwog am gyfoeth ein casgliadau amlddisgyblaeth. Mewn saith amgueddfa ledled Cymru mae'r amrywiaeth eang o bynciau a gweithgareddau yn denu dros 1.6 miliwn o ymwelwyr y flwyddyn unig.

Rydyn ni'n gweithio gyda chwmniau o bob maint i feithrin partneriaethau cadarn a hirhoedlog sydd yr un mor fanteisiol i'r naill ochr a'r llall. Gallwn eich helpu chi i:

 • wneud brandiau'n fwy adnabyddus
 • gynyddu gwerthiant
 • gynnig anogaeth a chyfleoedd unigryw i'ch staff a'ch cwsmeriaid
 • ddylanwadu ar y rhai sy'n gwneud penderfyniadau
 • ddarparu croeso unigryw a dethol.

 

Yr un pryd, gallwch elwa o gysylltiadau cyhoeddus cadarnhaol drwy roi cymorth i sefydliad sy'n enwog drwy'r byd i gyd.

Mae amrywiaeth ac amryfalwch ein casgliadau'n cynnig amrediad o gyfleoedd heb eu hail ar gyfer eich busnes, gan gynnwys:

 • arddangosfeydd dros dro
 • gweithgareddau addysg
 • rhaglenni yn y gymuned
 • arddangosfeydd parhaol
 • datblygiadau cyfalaf
 • caffael gweithiau newydd.

 

Mae ein Tîm Datblygu yn hynod brofiadol wrth adnabod cyfleoedd sy'n cyfateb i anghenion busnesau ac wrth lunio rhaglenni creadigol i'ch cynorthwyo i gyflawni amcanion eich busnes.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Claire Davies ar (029) 2057 3184, neu ebostiwch Claire Davies