Swyddi

Mae'r ddalen hon yn dangos yr holl swyddi a hysbysebwyd gan Amgueddfa Cymru. Dewiswch deitl y swydd am ragor o fanylion a gwybodaeth ynglŷn â gwneud cais.

Cynorthwy-ydd Manwerthu, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Swyddog Addysg, Cyfranogiad a Dehongli

Rheolwr Diogelwch Gwybodaeth

Glanhawr/wraig Rhan Amser (4 swydd)

Gof, Amgueddfa Lechi Cymru