English

Mae'r ddalen hon yn dangos yr holl swyddi a hysbysebwyd gan Amgueddfa Cymru. Dewiswch deitl y swydd am ragor o fanylion a gwybodaeth ynglŷn â gwneud cais.

Glanhawr/wraig Penwythnosau (4 swydd), Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Prentis Crefft Mwyngloddio, Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Cynorthwy-ydd Arlwyo, Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Swyddog Ddatblygu Cynorthwyol (Grantiau), Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Gadwraethydd Project, Hanes Cymdeithasol, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Swyddog Llogi Cyfleusterau, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Rheolwr Adeiladau, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru