Swyddi

Mae'r ddalen hon yn dangos yr holl swyddi a hysbysebwyd gan Amgueddfa Cymru. Dewiswch deitl y swydd am ragor o fanylion a gwybodaeth ynglŷn â gwneud cais.

Gofalydd Tymhorol, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Cydlynydd Arddangosfeydd a Rhaglenni, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Glanhawr/wraig Toiled Tymhorol, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Glanhawr/wraig Rhan Amser, Amgueddfa Lechi Cymru

Hwylusydd Addysg (achlysurol), Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Uwch Guradur, Ffotograffiaeth (cyfnod mamolaeth), Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Rheolwr Adnoddau Dynol, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Ymgynghorydd Adnoddau Dynol, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd