Swyddi

Mae'r ddalen hon yn dangos yr holl swyddi a hysbysebwyd gan Amgueddfa Cymru. Dewiswch deitl y swydd am ragor o fanylion a gwybodaeth ynglŷn â gwneud cais.

Cynorthwy-ydd Arlwyo Tymhorol x 2, Amgueddfa Lechi Cymru

Cynorthwy-ydd Siop x 2, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Cynorthwy-ydd Caffi / Siop Tymhorol, Amgueddfa Wlân Cymru

Cynorthwy-ydd Siop Tymhorol (Rhan Amser), Amgueddfa Lechi Cymru

Cynorthwy-ydd Arlwyo x 4, Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Gofalydd Tymhorol, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Swyddog Addysg, Cyfranogiad a Dehongli, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Gweinyddwr Arddangosfeydd a Rhaglenni, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Hwylusydd Addysg (achlysurol), Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd