Swyddi

Mae'r ddalen hon yn dangos yr holl swyddi a hysbysebwyd gan Amgueddfa Cymru. Dewiswch deitl y swydd am ragor o fanylion a gwybodaeth ynglŷn â gwneud cais.

Cynorthwy-ydd Manwerthu (Rhan-Amser), Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Cynorthwy-ydd Gweinyddol, Adran Addysg, Cyfranogiad a Dehongli, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd