Swyddi

Rydym yn cael problemau gydag ein tudalennau swyddi ar hyn o bryd. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Llywydd yr Ymddiriedolwyr

Cyflog: £35,182 per annum (ymrwymiad o ddau ddiwrnod yr wythnos ar gyfartaledd)
Dyddiad cau: 2 Ionawr 2019 (erbyn 5pm)

Oes gennych chi'r sgiliau arwain a'r profiad i fod yn Lywydd ar Amgueddfa Cymru?

Rydym yn chwilio am unigolyn ymroddedig i'n helpu i wireddu'n gweledigaeth: Ysbrydoli Pobl, Newid Bywydau.

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i https://beta.llyw.cymru/penodiadau-cyhoeddus.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau, cysylltwch â’r Uned Penodiadau Cyhoeddus ar 03000 616095 neu drwy ebostio penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru.

I gael fersiwn print bras, Braille neu sain o'r hysbyseb hon, ffoniwch 029 2082 5454