Swyddi

Rydym yn cael problemau gydag ein tudalennau swyddi ar hyn o bryd. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Trysorydd yr Ymddiriedolwyr

Dyddiad cau: 2 Ionawr 2019 (erbyn 5pm)

Do you have the skills to support one of Wales’ key cultural institutions?

We are looking for a committed individual to help us realise our vision: Inspiring People; Changing Lives.

This is a voluntary role, corresponding to a commitment of one day per week on average. Reasonable expenses will be paid.

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i https://beta.llyw.cymru/penodiadau-cyhoeddus.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau, cysylltwch â’r Uned Penodiadau Cyhoeddus ar 03000 616095 neu drwy ebostio penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru.

I gael fersiwn print bras, Braille neu sain o'r hysbyseb hon, ffoniwch 029 2082 5454

Sut i wneud cais

Llenwi'r ffurflenni ar y cyfrifiadur a'i dychwelyd i'n cyfeiriad e-bost ad.swyddi@amgueddfacymru.ac.uk (rydyn ni'n argymell cadw copi ar eich cyfrifiadur hefyd)

neu

Dalier sylw, bydd angen i chi gyflwyno'r ffurflenni Archwilio Cefndir a Monitro cyn i ni brosesu eich cais.

Argraffu'r ffurflen, ei llenwi â llaw a'i dychwelyd i'r:

Adran AD,
Amgueddfa Cymru,
Parc Cathays,
Caerdydd CF10 3NP.

Defnyddiwch y darn o'r ffurflen gais dan y pennawd 'Y swydd yr ymgeisir amdani' i nodi'r glir ai swydd llawn neu rhan amser sydd gennych mewn golwg (neu'r ddwy).

Peidiwch ag anfon CV, dim ond ffurflenni cais gaiff eu hystyried.

Yn anffodus, oherwydd y nifer o geisiadau a ddisgwylir mewn perthynas â'r swydd hon ni fydd yn bosibl i ni ysgrifennu'n bersonol at bob ymgeisydd aflwyddiannus. Fodd bynnag, bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal fel arfer o fewn tair wythnos i'r dyddiad cau.

Noder, bydd y gost o anfon y ffurflen gais ac unrhyw atodiadau yn ôl i'r Adran Adnoddau Dynol yn fwy na phris un stamp dosbarth cyntaf.

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.