Swyddi

Cyfrifydd Rheoli a Systemau, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Contract: Contract Parhaol. 35 awr yr wythnos.
Cyflog: Gradd E: £26,095.18 - £32,089.12 per annum.
Dyddiad cau: 25 Mawrth 2019 (erbyn 5pm)

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn dymunol am y swydd hon.

Mae croeso i chi ymgeisio yn Gymraeg ac ni fydd yn peri oedi. Rhowch wybod wrth gysylltu â ni os hoffech ymgeisio yn Gymraeg.

Cliciwch yma i ymgeisio.