Swyddi

Cyfarwyddwr Masnachol, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Dyddiad cau: 26 Ebrill 2019 (erbyn 5pm)

I ymgeisio am y swydd, cliciwch yma.

Caiff pob cais ei gydnabod.

Nid yw’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol i’r swydd hon, byddem yn cefnogi ymgeiswyr bydd â diddordeb mewn dysgu Cymraeg.

Rydym yn defnyddio cwmni recriwtio allanol i weinyddu’r broses ar gyfer y swydd hon. Mae croeso i chi ymgeisio yn Gymraeg ac ni fydd yn peri oedi.

Yn anffodus ni allwn ystyried ceisiadau gan ddinasyddion o’r tu allan i’r Undeb Ewropeaidd sydd heb ddogfennau priodol yn profi eu bod yn gymwys i weithio yn y DU.

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau o bob rhan o’r gymuned.