Swyddi

Mae'r ddalen hon yn dangos yr holl swyddi a hysbysebwyd gan Amgueddfa Cymru. Dewiswch deitl y swydd am ragor o fanylion a gwybodaeth ynglŷn â gwneud cais.

Rheolwr Projectau Cyfalaf, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Cynorthwy-ydd Manwerthu Tymhorol (3 swydd), Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Cynorthwy-ydd Manwerthu (5 swydd), Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru