Swyddi

Mae'r ddalen hon yn dangos yr holl swyddi a hysbysebwyd gan Amgueddfa Cymru. Dewiswch deitl y swydd am ragor o fanylion a gwybodaeth ynglŷn â gwneud cais.

Swyddog Cyfathrebu Cynorthwyol, Project Hel trysor; Hel Straeon, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Rheolwr Arddangosfeydd Teithiol, Amgueddfa Cymru

Organwyr / Pianyddion, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd