Swyddi Gwag

Mae'r ddalen hon yn dangos yr holl swyddi a hysbysebwyd gan Amgueddfa Cymru. Dewiswch deitl y swydd am ragor o fanylion a gwybodaeth ynglŷn â gwneud cais.

Dylunydd Arddangosfeydd, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Cynorthwy-ydd Bwyd a Diod (Achlysurol), Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe