Swyddi Gwag

Mae'r ddalen hon yn dangos yr holl swyddi a hysbysebwyd gan Amgueddfa Cymru. Dewiswch deitl y swydd am ragor o fanylion a gwybodaeth ynglŷn â gwneud cais.

Glanhawr, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Gweinyddwr Digwyddiad – Gweithdy Hawliau Diwylliannol, Democratiaeth Ddiwylliannol

Gofalydd, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Rheolwr Grŵp Bwyd a Diod (Pennaeth Adran Bwyd a Diod)

Pennaeth Mentrau AOCC Cyf.

Pennaeth Cynllunio a Materion Cyhoeddus, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd