Swyddi Gwag

Mae'r ddalen hon yn dangos yr holl swyddi a hysbysebwyd gan Amgueddfa Cymru. Dewiswch deitl y swydd am ragor o fanylion a gwybodaeth ynglŷn â gwneud cais.

Swyddog Ymchwil Defnyddwyr

Swyddog Cefnogi Ymchwil

Dylunydd/Datblygwr Profiad Defnyddiwr, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Arweinydd Arloesedd Digidol, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Swyddog Digwyddiadau Cymunedol, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Cynorthwy-ydd Adnoddau Dynol