Swyddi Gwag

Mae'r ddalen hon yn dangos yr holl swyddi a hysbysebwyd gan Amgueddfa Cymru. Dewiswch deitl y swydd am ragor o fanylion a gwybodaeth ynglŷn â gwneud cais.

Cynorthwy-ydd Gweinyddol Adnoddau Dynol, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Goruchwylydd Bwyd a Diod, Amgueddfa Lechi Cymru

Rheolwr Materion Allanol a Pholisi, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd