Swyddi yn Amgueddfa Cymru

Swyddi Gwag

Mae'r ddalen hon yn dangos yr holl swyddi a hysbysebwyd gan Amgueddfa Cymru. Dewiswch deitl y swydd am ragor o fanylion a gwybodaeth ynglŷn â gwneud cais.

Cynorthwy-ydd Caffi/Siop Tymhorol , Amgueddfa Wlân Cymru

Uwch Guradur: Celf Hanesyddol, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd