Swyddi yn Amgueddfa Cymru

Swyddi Gwag

Mae'r ddalen hon yn dangos yr holl swyddi a hysbysebwyd gan Amgueddfa Cymru. Dewiswch deitl y swydd am ragor o fanylion a gwybodaeth ynglŷn â gwneud cais.

Swyddog Llogi Cyfleusterau, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Prentis Saer Coed Traddodiadol, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Technegydd Fferm Dros-dro, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Cynorthwy-ydd Amgueddfa (Achlysurol), Amgueddfa Wlân Cymru

Swyddog Gweinyddol Polisi a Materion Cyhoeddus, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd