Nid oes eitemau yn eich basged Desg dalu

Esgidiau Rhufeinig Milwrol Bach

Pris £5
Argaeledd Mae'n ddrwg gennym nid yw'r eitem hon mewn stoc ar hyn o bryd

Esgidiau Rhufeinig Milwrol Bach

£5
Argaeledd Mae'n ddrwg gennym nid yw'r eitem hon mewn stoc ar hyn o bryd

Dyma oedd prif esgidiau'r byddin Rhufeinig, a chafwyd eu adnabod fel caligae, sef esgidiau yn Ladinaidd. Byddent yn caniatau'r milwyr i orymdeithio lan i 20 milltir pob ddiwrnod mewn amgylchiadau gwahanol. Mae'r esgidiau yn dangos patrymau hoelion ar waelod eu gwadnau, a byddai'n rhoi mwy o afael yn ystod brwydrau. Mae'r label wedi ei stampio gyda arwydd, LEG II AVG (legio secunda Augusta), a cafodd ei ddefnyddio gan yr Ail Leng Awgwstaidd (ISCA) yng Nghaerleon. Mae nifer o friciau a teils sydd wedi eu stampio fel hyn dal wedi eu arddangos yn yr Amgueddfa Leng Rhufeinig. Roedd hwn i ddynodi bod y briciau a'r teils yn perthyn i'r lleng er mwyn i nhw eu defnyddio.

Wedi'i Ychwanegu at y fasged
Desg dalu
* Please select a date and time.