Amgueddfa Cymru — National Museum Wales

Croeso Nôl

Rydyn ni wrth ein boddau bod pob un o’n saith amgueddfa bellach ar agor. Bydd angen archebu tocyn am ddim cyn ymweld. Edrychwch ar wefannau’r amgueddfeydd unigol i archebu. Edrychwn ymlaen i’ch croesawu yn fuan. 

Wrth ymweld â'n hamgueddfeydd, rhaid i chi barhau i wisgo gorchudd wyneb dan do a chadw pellter corfforol.

Digwyddiadau

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Dod yn fuan
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
23 Hydref 2021 – 16 Ebrill 2023