Diweddariad Covid-19

Yn dilyn cyflwyno mesurau cyfyngiadau lleol gan Lywodraeth Cymru rydym wedi penderfynu cau Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe, Amgueddfa Llen Rufeinig Cymru yng Ngherllion, Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru a'r adeiladau hanesyddol a'r orielau yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Bydd tiroedd agored Sain Ffagan yn parhau ar agor i drigolion Caerdydd yn unig, gellir archebu tocyn am ddim i ymweld ar ein gwefan.

Mae gweddill ein hamgueddfeydd ar draws Cymru ar agor i’r cyhoedd. Cliciwch ar wefan pob Amgueddfa isod am fanylion ymweld pellach. Edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan iawn.

Rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i’ch cadw chi a’n staff yn ddiogel, felly byddwch yn ystyriol o bobl eraill a pheidiwch ag ymweld os ydych chi’n byw mewn ardal dan gyfyngiadau symud, neu os oes gennych chi unrhyw symptomau COVID-19.

Yn ôl canllawiau Llywodraeth Cymru, rhaid i bawb wisgo gorchudd wyneb mewn gofodau dan do yn ein Hamgueddfeydd. Rydym yn cadw'r hawl i wrthod mynediad i unrhyw un sydd ddim yn gwisgo gorchudd wyneb heb fod ganddynt reswm da, er enghraifft am resymau iechyd a lles. 

Digwyddiadau

29 Hydref 2020, 18:30 - 21:00