Amgueddfa Cymru — National Museum Wales

Croeso Nôl

Rydyn ni wrth ein boddau bod pob un o’n saith amgueddfa bellach ar agor. Bydd angen archebu tocyn am ddim cyn ymweld. Edrychwch ar wefannau’r amgueddfeydd unigol i archebu. Edrychwn ymlaen i’ch croesawu yn fuan. 

Wrth ymweld â'n hamgueddfeydd, rhaid i chi barhau i wisgo gorchudd wyneb dan do a chadw pellter corfforol. (Sylwer: nid yw feisor yn cael ei ystyried fel gorchudd wyneb gan Lywodraeth Cymru. Gweler ein canllawiau llawn ar orchuddion wyneb.) 

Digwyddiadau

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
23 Hydref 2021 – 16 Ebrill 2023
Dod yn fuan
Amgueddfa Wlân Cymru
25 Ionawr–2 Ebrill 2022

Blogiau Newydd