Swyddi

Mae'r ddalen hon yn dangos yr holl swyddi a hysbysebwyd gan Amgueddfa Cymru. Dewiswch deitl y swydd am ragor o fanylion a gwybodaeth ynglŷn â gwneud cais.

Cyfarwyddwr Masnachol, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Swyddog Digwyddiadau, Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru ac Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Cynorthwy-ydd Arlwyo Tymhorol [Ail-hysbyseb], Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Swyddog Cyfathrebu Marchnata (ail hysbyseb), Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd