Cymryd Rhan

Lleoliadau gwaith

Lleoliadau gwaith

Mae lleoliad gwaith yn gyfle gwych i ennill profiad wrth weithio, ystyried dewis gyrfa, dangos blaengaredd a datblygu sgiliau ymhellach. Bydd Amgueddfa Cymru yn trefnu nifer penodol o leoliadau gwaith bob blwyddyn, ac oherwydd y galw uchel byddwn yn hysbysebu pob lleoliad ar ein gwefan neu drwy Brifysgolion penodol. Sail cais llwyddiannus fydd cymhathiad amlwg rhwng y project a nod ac astudiaethau’r ymgeisydd. Gydag wyth lleoliad ar draws Cymru, gallwn gynnig amrywiaeth o gyfleon lleoli ond, yn anffodus, ni allwn dderbyn myfyrwyr tramor gan fod yn rhaid i unrhyw ymgeisydd fod yn astudio/byw yn y DU.

Edrychwch ar rai o brofiadau Lleoliadau Gwaith y gorffennol:

“Rydw i’n fyfyriwr ail flwyddyn, yn astudio Cymraeg ail iaith ym Mhrifysgol Abertawe. Pwrpas y modiwl oedd i ddatblygu fy sgiliau iaith Cymraeg a chynyddu fy mhrofiad yn gweithio mewn gweithle mewn tîm ac yn annibynnol. Mae fy mhrofiad yn Sain Ffagan wedi bod yn ddiddorol bob dydd, yn cwrdd ag adrannau a phobl wahanol ar y safle a gweld sut ydy staff yr amgueddfa yn gweithio a’i gilydd er mwyn denu ymwelwyr gan fod cynnal digwyddiadau dros y flwyddyn fel y Pasg a Gwŷl Dewi Sant. Fy hoff beth am fy lleoliad yn Sain Ffagan yw mynd mas ar y safle yn un o’r adeiladau a siarad ȃ’r cyhoedd yng ngŵydd curaduron neu ofalwyr oherwydd ces i’r cyfle i ddefnyddio’r iaith Gymraeg gyda phobl eraill a gweld sut ydy’r amgueddfa yn gweithio bob dydd.” - Kate Breeze.

Caiff gwaith lleoli ei drefnu am gyfnod amser penodol sy’n galw am ymrwymiad amser gan yr ymgeisydd, yn ystod oriau swyddfa dydd Llun i ddydd Gwener fel arfer. Sail cais llwyddiannus fydd cymhathiad amlwg rhwng y project a nod ac astudiaethau’r ymgeisydd. Rhaid i ymgeisydd fod yn 18 mlwydd oed ac nid oes uchafswm oedran. Dangosir y Lleoliadau Gwaith cyfredol isod. Dim ond er mwyn ymateb i hysbyseb benodol y dylech chi gysylltu â ni.

Nid oes Lleoliadau Gwaith ar gael ar hyn o bryd, beth am edrych ar ein tudalennau Gwirfoddoli am syniadau a chyfleon. Gallwch chi hefyd ddilyn y diweddaraf am gyfleon newydd ar Twitter.