Croeso Nôl

Yn unol â chanllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru mae tiroedd awyr agored St Fagans yn parhau ar agor, i drigolion Caerdydd yn unig. Mae ein hadeiladau hanesyddol a'n horielau ar gau. Mae hyn hefyd yn cynnwys profiad cwrs rhaffau uchel Coed Lan.

Bydd tocynnau yn cael eu rhyddhau yn wythnosol ar ddydd Mercher ar gyfer ymweliadau ar y dydd Mawrth, Iau, Sadwrn a Sul canlynol. 

Archebu tocyn am ddim ymlaen llaw

Rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i’ch cadw chi a’n staff yn ddiogel, felly byddwch yn ystyriol o bobl eraill a pheidiwch ag ymweld os ydych chi’n byw mewn ardal dan gyfyngiadau symud, neu os oes gennych chi unrhyw symptomau COVID-19.

Yn ôl canllawiau Llywodraeth Cymru, rhaid i bawb wisgo gorchudd wyneb mewn gofodau dan do yn ein Hamgueddfeydd. Rydym yn cadw'r hawl i wrthod mynediad i unrhyw un sydd ddim yn gwisgo gorchudd wyneb heb fod ganddynt reswm da, er enghraifft am resymau iechyd a lles. Hoffem annog ymwelwyr i lawrlwytho App COVID-19 GIG ac i sganio’r codau QR wrth i chi ddod i mewn i’n hamgueddfeydd. Bydd y codau yn cael eu harddangos mewn mannau cyhoeddus o amgylch ein hadeiladau.

Dyma beth sydd angen i chi ei wybod