Digwyddiadau Nadolig

Bydd yr adeiladau canlynol ar gau yn ystod y penwythnosau ym mis Rhagfyr ar gyfer ein digwyddiadau Nadolig – Ffermdy Cilewent, Ffermdy Llwyn-yr-eos ac Ysgol Maestir. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Digwyddiadau

Siôn Corn a’i Ffrindiau yn Sain Ffagan
Digwyddiad
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
30 Tachwedd1, 78, 1415 a 2122 Rhagfyr, 10.15am-5.30pm
Canu yn y Capel
Digwyddiad
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
1415 a 2122 Rhagfyr, 10.30am-4pm
Cyrsiau Hanner Diwrnod: Dydd Santes Dwynwen
cwrs
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
25 Ionawr 2020, 11am-1pm NEU 2-4pm
Cwrs 2 ddiwrnod: Creu Stôl Bren
cwrs
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
8 a 9 Chwefror 2020, 10.15am-4pm