Digwyddiadau

Arddangosfa: Cymru… ac ymerodraeth

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
O 4 Mai 2024
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Beth mae’r casgliadau yn yr amgueddfa yn ei ddweud am gynrychiolaeth yng Nghymru? Sut allwn ni roi llwyfan i hanesion sydd wedi cael eu gwthio i’r cyrion fel rhan o fywyd Cymru heddiw? Lleisiau a straeon pwy sy’n gryfach yma?


Rydym yn gweithio gyda’r artist Nasia Sarwar-Skuse a’r sefydliad celfyddydol Ways of Working i archwilio’r cwestiynau hyn a chwestiynau eraill mewn arddangosiad newydd fel rhan o broject Safbwynt(iau).


Dros y chwe mis nesaf, bydd Nasia a Ways of Working yn gweithio gyda’n casgliadau a’n cymunedau i archwilio cyfres o ymyriadau sy’n siarad yn uniongyrchol â themâu gwladychiaeth ac amgueddfeydd fel sefydliadau cymhleth sy’n cynrychioli system benodol o wybodaeth Orllewinol.


Mae Ways of Working a Nasia wedi datblygu cyfres o gwestiynau a fydd yn mynegi’r themâu hyn a fydd yn ymddangos yn atriwm yr amgueddfa yn y saith iaith wahanol a siaredir yng Nghaerdydd yn 2024. Bob mis bydd y cwestiynau hyn yn newid a bydd cyfle i chi adael sylw, rhannu meddyliau a myfyrdodau.


Yn oriel Cymru... fe welwn ystafell fyw o’r 1970au a’r 1980au sy’n llawn sgyrsiau am atgofion, ymfudo, ac ystyr ymerodraeth heddiw. Ac yng nghanol y gosodwaith mae soffa Robert Clive. Mae gwahoddiad agored i chi ystyried yr eitem o fewn y cyd-destun domestig hwn a ffocysu ar y gwladychwr.


Cafodd y soffa hon ei chreu ar gyfer Robert Clive (1725–74), sef Clive o India. Roedd e’n drefedigaethwr wnaeth helpu i ledu Ymerodraeth Prydain ar draws India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, y Maldives a Myanmar. Wrth weithio i’r East India Company, fe ysbeiliodd lawer o gyfoeth Asia a dod yn filiwnydd.


Bydd Nasia yn cynnal sgyrsiau yn y gofod hwn i drafod syniadau, teimladau ac atgofion, gan lywio’r sgwrs at Robert Clive ac ymerodraeth.


Drwy gydol y prosiect Safbwynt(iau) bydd ymyriadau pellach i dirwedd yr amgueddfa yn ogystal â sgyrsiau, digwyddiadau a digwyddiadau.

 
Mae Safbwynt(iau) yn broject ar y cyd rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru ac Amgueddfa Cymru gyda’r bwriad o weddnewid sut mae’r sector treftadaeth a chelfyddyd weledol yn adlewyrchu amrywiaeth diwylliannol ac ethnig ein cymdeithas. Cefnogir y project gan Lywodraeth Cymru fel rhan o ymdrech i gyflawni amcanion diwylliant a threftadaeth y Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol.
 

Digwyddiadau