Digwyddiadau

Digwyddiadau a Sgyrsiau

Digwyddiad
Olion: yr Ap
Addasrwydd: Oed 12+
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Merch ar gwrs rhaffau Sain Ffagan
Digwyddiad
CoedLan – Cwrs Rhaffau Sain Ffagan
10am-5pm
Addasrwydd: Rhaid bod o leiaf 110cm o daldra i gymryd rhan
Pris: £10
Mwy o wybodaeth
Llun: clytwaith
Cwrs
Clwb Cwiltio
12 Mai, 16 Mehefin, 21 Gorffennaf, 22 Medi, 20 Hydref a 17 Tachwedd
10:30 - 12:30
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £5
Archebu lle: Rhaid archebu gan fod llefydd yn brin
Mwy o wybodaeth
Amser chwarae
Digwyddiad
Amser Chwarae Toddler Time
24 Medi, 1, 8, 15 a 22 Hydref
1.30pm-3pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Castell Tywyll Sain Ffagan
27 Medi, 5, 2526 Hydref a 12 Tachwedd
Addasrwydd: 10+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn)
Pris: £12.50 oedolyn, £10 am 10-13 oed
Archebu lle: www.cardiffhistory.co.uk
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Mis Hanes Pobl Dduon Cymru
29 Medi 2018
10am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Taflen Marchnad Ffermwyr Caerdydd yng Nghymraeg
Digwyddiad
Marchnad Real Food Sain Ffagan
29 Medi, 13 Hydref, 17 Tachwedd a 15 Rhagfyr
11am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Cilewent
Digwyddiad
Taith Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
29 Medi, 13, 2225, 27 Hydref a 12 Tachwedd
Addasrwydd: 13+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn)
Pris: £15.50
Archebu lle: www.cardiffhistory.co.uk
Mwy o wybodaeth
Atgyfodi
Digwyddiad
Atgyfodi
1921 Hydref 2018
Addasrwydd: Pawb
Pris: £19.50, gostyngiad £18.50
Mwy o wybodaeth
Cwrs
Cyflwyniad i Waith Gof
Dim Lle Ar Ôl
20 Hydref 2018
10.30am-4.30pm
Addasrwydd: 18+
Pris: £120 / £95 gostyngiad
Mwy o wybodaeth
llun;dyn gwellt
Digwyddiad
Adeiladu’r Dyn Gwiail
2730 Hydref 2018
12-4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Taflen Nosweithiau Nadolig
Digwyddiad
Nosweithiau Calan Gaeaf
2931 Hydref
6pm-9pm
Addasrwydd: Oed 4+
Pris: £15 oedolion, £8 plant (dan 16 oed), plant dan 2 oed am ddim
Mwy o wybodaeth
Cilewent
Digwyddiad
Taith Amgueddfa Dywyll Sain Ffagan
1 a 2 Tachwedd 2018
6.45pm
Addasrwydd: 10+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn)
Pris: £12.50 oedolyn, £10 am 10-13 oed
Archebu lle: www.cardiffhistory.co.uk.
Mwy o wybodaeth
Llun o dorch pabis
Digwyddiad
Gwasanaeth Coffa
10 Tachwedd 2018
10.50am-1pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Cwrs
Cyrsiau Hanner Dydd: Cerfio Llwyau
17 Tachwedd 2018
10:30am - 1pm NEU 2pm - 4:30pm
Addasrwydd: Oed 18+
Pris: £40 / £50
Archebu lle: Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Archwilio eich Archif - Blwyddyn y Môr
18 Tachwedd 2018
10am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
llun;torch Nadolig
Cwrs
Cwrs: Helyg y Nadolig
1 Rhagfyr 2018
10:30am - 4:30pm
Addasrwydd: Oed 18+
Pris: £55 / £70
Archebu lle: Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw
Mwy o wybodaeth
Sion Corn yn cerdded heibio Siop Gwalia
Digwyddiad
Nosweithiau Nadolig
68 Rhagfyr
6pm-9pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: £15 oedolion, £8 plant (dan 16 oed), o dan 2 am ddim
Mwy o wybodaeth
Cwrs
Cwrs: Cyflwyno Enamlo
26 Ionawr 2019
10:30am - 4pm
Addasrwydd: Oed 18+
Pris: £55 / £65
Archebu lle: Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.
Mwy o wybodaeth
Cinio Mawreddog Dydd Gŵyl Dewi 2019
Digwyddiad
Cinio Mawreddog Dydd Gŵyl Dewi 2019
1 Mawrth 2019
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £70 a ffi archebu (mae prisiau gostyngol ar gael i'n partneriaid cymunedol ar gais.) Byrddau £600 ynghyd a ffi archebu.
Mwy o wybodaeth