Digwyddiadau

Digwyddiadau a Sgyrsiau

Digwyddiad
Pecyn Antur Sain Ffagan
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: £3.50
Digwyddiad
Ffermio yn Sain Ffagan
Every Day
10am-5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Ffair Draddodiadol
Digwyddiad
Ffair Draddodiadol
8 Ebrill17 Rhagfyr 2017
10am-4pm
Addasrwydd: Oed 2-11
Pris: O £1
Digwyddiad
Olion: yr Ap
Addasrwydd: Oed 12+
Pris: Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Taith Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
6, 13 a 26 Hydref
7.15pm
Addasrwydd: 13+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn)
Pris: £15 y tocyn
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Hwyr Amgueddfa Sain Ffagan
13 a 27 Hydref
8.45pm a 9.45pm
Addasrwydd: 13+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn)
Pris: £15 y tocyn
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
20 a 2425 Hydref
7.30pm
Addasrwydd: 13+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn)
Pris: £15 y tocyn
Taflen Marchnad Ffermwyr Caerdydd yng Nghymraeg
Digwyddiad
Marchnad Ffermwyr Sain Ffagan
21 Hydref 2017
10am - 3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am ddim
llun;dyn gwellt
Digwyddiad
Adeiladu’r Dyn Gwiail
2122 a 2829 Hydref
12-4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Prynhawn Priodasol gan Welsh Wedding Showcase
22 Hydref 2017
11am - 3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad Grefftau
28 Hydref3 Tachwedd 2017
10am-5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Codir tâl bychan am ddeunyddiau ar gyfer rhai digwyddiadau
Llun yrsbryd a phwmpen
Digwyddiad
Hwyl Hanner Tymor Hydref
28 Hydref5 Tachwedd 2017
12-4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Codir tâl bychan am ddeunyddiau ar gyfer rhai digwyddiadau
Taflen Nosweithiau Nadolig
Digwyddiad
Nosweithiau Calan Gaeaf
2931 Hydref 2017
6-9pm
Addasrwydd: Oed 4+
Pris: £15 oedolion, £8 plant (o dan 16 oed. Dan 2 oed am ddim)
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
1 Tachwedd
7.30pm
Addasrwydd: 13+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn)
Pris: £15 y tocyn
Digwyddiad
Sgwrs a Thaith yn yr Ardd: Yr Hydref
1 Tachwedd 2017
11am-12pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £2 y pen
Digwyddiad
Taith Ysbryd Castell Sain Ffagan
10, 1516 a 24 Tachwedd
7.30pm
Addasrwydd: 12+ (Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn)
Pris: £11.25 y tocyn
Llun o dorch pabis
Digwyddiad
Gwasanaeth Coffa
11 Tachwedd 2017
10.50am-1pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Llun: Ser yn y nefoedd
Digwyddiad
Gwylio’r Sêr yn Sain Ffagan
Dim Lle Ar Ôl
18 Tachwedd 2017
6.30-9pm
Addasrwydd: Oed 5+
Pris: £6 y pen
llun;addurniad Nadolig
Cwrs
Cwrs Crefftau Papur y Nadolig
25 Tachwedd 2017
10.30am-4pm
Addasrwydd: Oed 18+
Pris: £60 / £45 gostyngiadau
Llud and Llevelys
Digwyddiad
Archwilio eich Archif - Chwedlau a llên gwerin
25 Tachwedd 2017
10am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
llun;torch Nadolig
Cwrs
Cyrsiau Helyg y Nadolig
Dim Lle Ar Ôl
2 Rhagfyr 2017
10.30am-4pm
Addasrwydd: Oed 18+
Pris: £70 / £55 gostyngiadau
Pobl yn cerdded heibio Siop Gwalia
Digwyddiad
Nosweithiau Nadolig
69 Rhagfyr 2017
6-9pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: £15 oedolion, £8 plant (plentyn o dan 16 oed. Dan 2 oed am ddim)
Digwyddiad
Gwasanaeth Plygain
7 Ionawr 2018
2-3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Llun priodas
Digwyddiad
Prynhawn Priodasol
21 Ionawr 2018
11.30am-3.30pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
llun;fflamau
Digwyddiad
Straeon ger y Tân – Wythnos Genedlaethol Adrodd Stori
28 Ionawr 2018
11.30am-12.30pm, 1.30pm-3.30pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
llun;plygu gwrych
Cwrs
Plygu Gwrych – Cyrsiau Undydd
30 Ionawr a 6 Chwefror
9am-4pm
Addasrwydd: Oed 18+
Pris: £100 / £75
Digwyddiad
Sgwrs a Thaith yn yr Ardd: Y Gaeaf
31 Ionawr 2018
11am-12pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £2 y pen