Digwyddiadau a Sgyrsiau

Digwyddiad
Pecyn Antur Sain Ffagan
Teuluoedd / £3.50
Digwyddiad
Ffermio yn Sain Ffagan
Every Day
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Ffair Draddodiadol
Digwyddiad
Ffair Draddodiadol
8 Ebrill17 Rhagfyr 2017
10am-4pm
Oed 2-11 / O £1
Digwyddiad
Marchnad Grefftwyr Sain Ffagan
1423 Ebrill 2017
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
2122 a 2829 Ebrill
8.45pm
12+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Digwyddiad
Olion: yr Ap
22 Ebrill22 Rhagfyr 2017
10am-5pm
Oed 12+ / Am Ddim
Digwyddiad
Straeon yn Bryn Eryr
23 Ebrill 2017
11.30am-12.30pm Cymraeg a 1.30-3.30pm Saesneg
Teuluoedd / Am Ddim
Eglwys Sant Teilo
Digwyddiad
Côr Clarinét De Cymru
29 Ebrill 2017
12pm,1pm a 2.30pm
Pawb / Am Ddim
Codi'r Bedwen Fai yn Sain Ffagan
Digwyddiad
Calan Mai
29 Ebrill1 Mai 2017
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Creu Coron Fai
29 Ebrill1 Mai 2017
11am-4pm
Pawb / £2 y pen
Digwyddiad
Marchnad Grefftwyr Sain Ffagan
29 Ebrill1 Mai 2017
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Fforwm Hanes Cymru
29 Ebrill1 Mai 2017
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Sain Ffagan Drwy’r Canrifoedd
2729 Mai 2017
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad Grefftau
27 Mai4 Mehefin 2017
10am-5pm
Pawb / Codir tâl bychan am ddeunyddiau ar gyfer rhai digwyddiadau
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Gwenynwyr
3 Mehefin 2017
11am -1pm & 2- 4pm
Pawb / Am Ddim
Llun: Gerddi Castell Sain Ffagan
Cwrs
Cwrs Garddio: Beth i’w wneud nawr yn yr ardd
7 Mehefin 2017
10am-1pm
Oed 18+ / £30
Llun: tabledi ibuprofen
Digwyddiad
Sioe Deithiol y GIG
17 Mehefin 2017
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Penwythnos Gwlanog
17 a 18 Mehefin 2017
11am-1pm a 2-4pm
Pawb / Am Ddim
Llun o blant yn gwneud ffelt
Digwyddiad
Gweithdai Ffelt
17 a 18 Mehefin 2017
11am-1pm & 2-4pm
Oed 4+ / £2 y plentyn
Digwyddiad
Sgwrs a Thaith yn yr Ardd: yr Haf
28 Mehefin 2017
11am-12pm
Oedolion / £2 y pen
Llun:Rhosod
Digwyddiad
Sioe Cymdeithas Rhosod y Rhondda
1 a 2 Gorffennaf 2017
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
GrandFest Cymru
9 Gorffennaf 2017
11am-4pm
12+ (rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn) / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad Grefftau
22 Gorffennaf6 Awst 2017
10am-5pm
Pawb / Codir tâl bychan am ddeunyddiau ar gyfer rhai digwyddiadau
Digwyddiad
Burning Lantern
12 Awst
5pm-11pm
Pawb / £45 / £22.50
Digwyddiad
Amgueddfa Wedi Cau
12 Awst
O 1pm
Pawb / Am fwy o fanylion ewch i wefan y digwyddiad
Digwyddiad
Marchnad Grefftau
2628 Awst 2017
10am-5pm
Pawb / Codir tâl bychan am ddeunyddiau ar gyfer rhai digwyddiadau
Digwyddiad
Cymdeithas y Seiri – To Llys Llywelyn
2628 Awst 2017
11am-4pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Project Coetir Hynafol
27 a 28 Awst 2017
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffrâm – Cymdeithas y Seiri
2 a 3 Medi 2017
11am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Gŵyl Fwyd
9 a 10 Medi 2017
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gwasanaeth Diolgarwch - Ysgolion Sul Undodiaid Cymru
10 Medi 2017
11am-12pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Sgwrs a Thaith yn yr Ardd: yr Hydref
20 Medi 2017
11am-12pm
Oedolion / £2 y pen
Digwyddiad
The Prefab Museum
23 Medi 2017
11am-4pm
Pawb / Am Ddim