Digwyddiadau

Digwyddiadau a Sgyrsiau

Digwyddiad
Olion: yr Ap
Addasrwydd: Oed 12+
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Y Gadair Ddu
26 Chwefror31 Awst 2018
10am-5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
67, 13 a 20 Ebrill
8.30pm-10.45pm
Addasrwydd: 13+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn)
Pris: £15.50
Archebu lle: www.cardiffhistory.co.uk
Mwy o wybodaeth
Cilewent
Digwyddiad
Taith Amgueddfa Dywyll Sain Ffagan
12, 19 a 26 Ebrill
8.30pm-10pm
Addasrwydd: 10+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn)
Pris: £12.50 oedolyn, £10 am 10-13 oed
Archebu lle: www.cardiffhistory.co.uk
Mwy o wybodaeth
Llun: Tudalen geiriadur
Digwyddiad
Ar Lafar: Gŵyl Gymraeg i Ddysgwyr
21 Ebrill 2018
11am-4pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Ffair Draddodiadol
Digwyddiad
Ffair Draddodiadol
2122 a 2829 Ebrill
10am-4pm
Addasrwydd: Oed 2-11
Pris: O £1
Mwy o wybodaeth
Taflen Cymraeg Cwtchfest 2018
Digwyddiad
Gŵyl Cwtchfest
22 Ebrill 2018
11am - 5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: £6
Archebu lle: http://cwtchthebride.com/
Mwy o wybodaeth
Cwrs
Cerfio Llwyau
Dim Lle Ar Ôl
28 Ebrill 2018
10.30am-1pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £60 / £50
Mwy o wybodaeth
Cilewent
Digwyddiad
Taith Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
28 Ebrill 2018
8.45pm
Addasrwydd: 13+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn)
Pris: £15.50
Archebu lle: www.cardiffhistory.co.uk
Mwy o wybodaeth
Codi'r Bedwen Fai yn Sain Ffagan
Digwyddiad
Calan Mai
5 Mai 2018
11am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Fforwm Hanes Cymru
57 Mai 2018
10am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Ffair Draddodiadol
Digwyddiad
Ffair Draddodiadol
1, 67, 1213 a 1920 Mai
Addasrwydd: Oed 2-11
Pris: O £1
Mwy o wybodaeth
Taflen Stifyn Parri yn Saesneg
Digwyddiad
Stifyn Parri: SHUT YOUR MOUTH!
10 Mai 2018
7pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £13
Mwy o wybodaeth
Llun: clytwaith
Cwrs
Clwb Cwiltio
12 Mai, 16 Mehefin, 21 Gorffennaf, 22 Medi, 20 Hydref a 17 Tachwedd
10:30 - 12:30
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £5
Archebu lle: Rhaid archebu gan fod llefydd yn brin
Mwy o wybodaeth
Llun: Gerddi Castell Sain Ffagan
Cwrs
Beth i’w wneud nawr yn yr ardd: Paratoi ar gyfer yr haf
16 Mai 2018
10am-1pm
Addasrwydd: 18+
Pris: £35 / £26
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Diwrnod Rhyngwladol Amrywiaeth Fiolegol.
19 Mai 2018
10am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Taflen Marchnad Ffermwyr Caerdydd yng Nghymraeg
Digwyddiad
Marchnad Real Food Sain Ffagan
19 Mai 2018
10am-3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Llun: Gwenynen
Digwyddiad
Teithiau Natur
20 Mai, 5 Awst a 2 Medi
2-3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Hwyl Hanner Tymor: Byd Natur
26 Mai3 Mehefin 2018
12-4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Codir tal am rai gweithgareddau
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Gwenynwyr
3 Mehefin 2018
11am -1pm & 2- 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Llun: Jason Ingram
Cwrs
Ffotograffiaeth Gardd gyda Jason Ingram
9 Mehefin 2018
10am-4.30pm
Addasrwydd: 18+
Pris: £110 / £85
Mwy o wybodaeth
Taflen Marchnad Ffermwyr Caerdydd yng Nghymraeg
Digwyddiad
Marchnad Real Food Sain Ffagan
16 Mehefin 2018
10am-3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Penwythnos Gwlanog
16 a 17 Mehefin 2018
11am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Gweithdy lliwio
Cwrs
Lliwio a phrintio sgarff organig
23 Mehefin 2018
10.30am-4pm
Addasrwydd: 18+
Pris: £90 / £70
Mwy o wybodaeth
Llun:Rhosod
Digwyddiad
Sioe Cymdeithas Rhosod y Rhondda
30 Mehefin a 1 Gorffennaf 2018
11am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Sgwrs a Thaith yn yr Ardd: Yr Haf
4 Gorffennaf 2018
11am
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £2 y pen
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Mae'r GIG yn 70!
8 Gorffennaf 2018
10am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Cwrs
Cyflwyno Enamlo
14 Gorffennaf 2018
10.30am-4pm
Addasrwydd: 18+
Pris: £65 / £55 gostyngiad
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Archaeoleg yn Sain Ffagan: Ail-greu Hanes
28 a 29 Gorffennaf 2018
11am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Llun: Ystlum Hirglust
Digwyddiad
Teithiau'r Ystlumod
1, 8, 15, 22 a 29 Awst
Cyfnos - gweler fanylion llawn
Addasrwydd: Oed 8+
Pris: £5 y pen
Archebu lle: Rhaid archebu ymlaen llaw
Mwy o wybodaeth
Llun: arddangosfa nionod
Digwyddiad
Sioe’r Gymdeithas Lysiau Genedlaethol – Cangen Cymru
8 a 9 Medi 2018
10am-5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Jyglwyr yn Gwyl Fwyd Sain Ffagan
Digwyddiad
Gŵyl Fwyd Sain Ffagan
8 a 9 Medi 2018
10am-5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Llun o dorch pabis
Digwyddiad
Gwasanaeth Coffa
10 Tachwedd 2018
10.50am-1pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Archwilio eich Archif
18 Tachwedd 2018
10am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth