Digwyddiadau

Digwyddiadau a Sgyrsiau

Digwyddiad
Ffermio yn Sain Ffagan
Every Day
10am-5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Ffair Draddodiadol
Digwyddiad
Ffair Draddodiadol
8 Ebrill17 Rhagfyr 2017
10am-4pm
Addasrwydd: Oed 2-11
Pris: O £1
Digwyddiad
Olion: yr Ap
Addasrwydd: Oed 12+
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Taith Ysbryd Castell Sain Ffagan
10, 1517 a 24 Tachwedd
7.30pm
Addasrwydd: 12+ (Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn)
Pris: £11.25 y tocyn
Cilewent
Digwyddiad
Taith Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
24 Tachwedd 2017
7.30pm
Addasrwydd: 13+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn)
Pris: £15
llun;addurniad Nadolig
Cwrs
Cwrs Crefftau Papur y Nadolig
25 Tachwedd 2017
10.30am-4pm
Addasrwydd: Oed 18+
Pris: £60 / £45 gostyngiadau
Llud and Llevelys
Digwyddiad
Archwilio eich Archif - Chwedlau a llên gwerin
25 Tachwedd 2017
10am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
llun;torch Nadolig
Cwrs
Cyrsiau Helyg y Nadolig
Dim Lle Ar Ôl
2 Rhagfyr 2017
10.30am-4pm
Addasrwydd: Oed 18+
Pris: £70 / £55 gostyngiadau
Taflen Nosweithiau Nadolig
Digwyddiad
Nosweithiau Nadolig
69 Rhagfyr 2017
6-9pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: £15 oedolion, £8 plant (dan 16. Dan 2 oed am ddim)
Taflen Marchnad Ffermwyr Caerdydd yng Nghymraeg
Digwyddiad
Marchnad Ffermwyr Sain Ffagan
16 Rhagfyr 2017
10am - 3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Gwasanaeth Plygain
7 Ionawr 2018
2-3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Llun priodas
Digwyddiad
Prynhawn Priodasol
21 Ionawr 2018
11.30am-3.30pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
llun;fflamau
Digwyddiad
Straeon ger y Tân – Wythnos Genedlaethol Adrodd Stori
28 Ionawr 2018
11.30am-12.30pm Cymraeg, 1.30pm-3.30pm Saeneg
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
llun;plygu gwrych
Cwrs
Plygu Gwrych – Cyrsiau Undydd
30 Ionawr a 6 Chwefror
9am-4pm
Addasrwydd: Oed 18+
Pris: £100 / £75
Digwyddiad
Sgwrs a Thaith yn yr Ardd: Y Gaeaf
31 Ionawr 2018
11am-12pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £2 y pen