Digwyddiadau

Digwyddiadau a Sgyrsiau

Digwyddiad
Olion: yr Ap
Addasrwydd: Oed 12+
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Y Gadair Ddu
26 Chwefror31 Awst 2018
10am-5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Merch ar gwrs rhaffau Sain Ffagan
Digwyddiad
CoedLan – Cwrs Rhaffau Sain Ffagan
10am-5pm
Addasrwydd: Rhaid bod o leiaf 110cm o daldra i gymryd rhan
Pris: £10
Mwy o wybodaeth
Llun: clytwaith
Cwrs
Clwb Cwiltio
12 Mai, 16 Mehefin, 21 Gorffennaf, 22 Medi, 20 Hydref a 17 Tachwedd
10:30 - 12:30
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £5
Archebu lle: Rhaid archebu gan fod llefydd yn brin
Mwy o wybodaeth
Llun: Gwenynen
Digwyddiad
Teithiau Natur
20 Mai, 5 Awst a 2 Medi
2-3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Castell Tywyll Sain Ffagan
19 Gorffennaf 2018
21.45pm-23.20pm
Addasrwydd: 10+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn)
Pris: £12.50 oedolyn, £10 am 10-13 oed
Archebu lle: www.cardiffhistory.co.uk.
Mwy o wybodaeth
Cilewent
Digwyddiad
Taith Amgueddfa Dywyll Sain Ffagan
20 Gorffennaf 2018
21.45pm-23.15pm
Addasrwydd: 10+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn)
Pris: £12.50 oedolyn, £10 am 10-13 oed
Archebu lle: www.cardiffhistory.co.uk
Mwy o wybodaeth
Cilewent
Digwyddiad
Taith Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
21 Gorffennaf 2018
21.30pm-23.40pm
Addasrwydd: 13+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn)
Pris: £15.50
Archebu lle: www.cardiffhistory.co.uk
Mwy o wybodaeth
Taflen Marchnad Ffermwyr Caerdydd yng Nghymraeg
Digwyddiad
Marchnad Real Food Sain Ffagan
21 Gorffennaf, 18 Awst, 29 Medi a 13 Hydref
11am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Castell Tywyll Sain Ffagan
26 Gorffennaf 2018
21.30pm-23.10pm
Addasrwydd: 10+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn)
Pris: £12.50 oedolyn, £10 am 10-13 oed
Archebu lle: www.cardiffhistory.co.uk
Mwy o wybodaeth
Cilewent
Digwyddiad
Taith Amgueddfa Dywyll Sain Ffagan
27 Gorffennaf 2018
Addasrwydd: 10+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn)
Pris: £12.50 oedolyn, £10 am 10-13 oed
Archebu lle: www.cardiffhistory.co.uk.
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Archaeoleg yn Sain Ffagan: Ail-greu Hanes
28 a 29 Gorffennaf 2018
11am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Marchnad Grefftau
28 Gorffennaf10 Awst 2018
10am-5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Codir tâl bychan am ddeunyddiau ar gyfer rhai digwyddiadau
Mwy o wybodaeth
Llun: Ystlum Hirglust
Digwyddiad
Teithiau'r Ystlumod
1, 8, 15, 22 a 29 Awst
Cyfnos - gweler fanylion llawn
Addasrwydd: Oed 8+
Pris: £5 y pen
Archebu lle: Rhaid archebu ymlaen llaw
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Gweithgareddau Ymwybyddiaeth Heddlu
19 Awst 2018
10AM - 5PM
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Llun: arddangosfa nionod
Digwyddiad
Sioe’r Gymdeithas Lysiau Genedlaethol – Cangen Cymru
8 a 9 Medi 2018
10am-5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Jyglwyr yn Gwyl Fwyd Sain Ffagan
Digwyddiad
Gŵyl Fwyd Sain Ffagan
8 a 9 Medi 2018
10am-5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Owain Glyndŵr: Ein Harwr Ni
22 Medi 2018
11am Cymraeg,1pm Saesneg, 3pm Saesneg
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: £5 y pen
Archebu lle: Tocynnau ar gael trwy Eventbrite
Mwy o wybodaeth
Llun o ddyn gwiail yn llosgi
Digwyddiad
Nosweithiau Calan Gaeaf
2931 Hydref
6pm-9pm
Addasrwydd: Oed 4+
Pris: Manylion i ddilyn
Mwy o wybodaeth
Llun o dorch pabis
Digwyddiad
Gwasanaeth Coffa
10 Tachwedd 2018
10.50am-1pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Archwilio eich Archif
18 Tachwedd 2018
10am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Sion Corn yn cerdded heibio Siop Gwalia
Digwyddiad
Nosweithiau Nadolig
68 Rhagfyr
6pm-9pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Manylion i ddilyn
Mwy o wybodaeth