Digwyddiadau

Digwyddiadau a Sgyrsiau

Digwyddiad
Pecyn Antur Sain Ffagan
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: £3.50
Digwyddiad
Ffermio yn Sain Ffagan
Every Day
10am-5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Ffair Draddodiadol
Digwyddiad
Ffair Draddodiadol
8 Ebrill17 Rhagfyr 2017
10am-4pm
Addasrwydd: Oed 2-11
Pris: O £1
Digwyddiad
Olion: yr Ap
Addasrwydd: Oed 12+
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Sgwrs a Thaith yn yr Ardd: yr Haf
28 Mehefin 2017
11am-12pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £2 y pen
Digwyddiad
Cyfarfod Agored Bwrdd yr Ymddiriedolwyr
29 Mehefin 2017
10.30 - 1.00
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Llun:Rhosod
Digwyddiad
Sioe Cymdeithas Rhosod y Rhondda
1 a 2 Gorffennaf 2017
10am-5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
Wedi'i Ganslo
7 Gorffennaf
9.30pm
Addasrwydd: 12+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn)
Pris: £15 y tocyn
Digwyddiad
GrandFest Cymru
9 Gorffennaf 2017
11am-4pm
Addasrwydd: 12+ (rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn)
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad Grefftau
22 Gorffennaf6 Awst 2017
10am-5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Codir tâl bychan am ddeunyddiau ar gyfer rhai digwyddiadau
Llun Pili pala
Digwyddiad
Teithiau Byd Natur
23 Gorffennaf a 6 Awst
2pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Llun llyfrau
Digwyddiad
Adrodd Straeon a mwy…
Dydd Llun (Saesneg) a Dydd Mercher (dwyieithog)
2.30-4.30pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Llun: Ystlum Hirglust
Digwyddiad
Teithiau'r Ystlumod
2, 16 a 23 Awst
Cyfnos - gweler fanylion llawn
Addasrwydd: Oed 8+
Pris: £5 y pen
Digwyddiad
Burning Lantern
12 Awst
5pm-11pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: £45 / £22.50
Digwyddiad
Amgueddfa Wedi Cau
12 Awst
10am-5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am fwy o fanylion ewch i wefan y digwyddiad
Digwyddiad
Marchnad Grefftau
2628 Awst 2017
10am-5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Codir tâl bychan am ddeunyddiau ar gyfer rhai digwyddiadau
Digwyddiad
Cymdeithas y Seiri – To Llys Llywelyn
2628 Awst 2017
11am-4pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Project Coetir Hynafol
27 a 28 Awst 2017
11am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Ffrâm – Cymdeithas y Seiri
2 a 3 Medi 2017
11am-4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Gŵyl Fwyd Sain Ffagan
9 a 10 Medi 2017
10am-5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Llun: Capel yr Undodiaid
Digwyddiad
Gwasanaeth Diolgarwch - Ysgolion Sul Undodiaid Cymru
10 Medi 2017
11am-12pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Sgwrs a Thaith yn yr Ardd: yr Hydref
20 Medi 2017
11am-12pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £2 y pen
Digwyddiad
The Prefab Museum
23 Medi 2017
11am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim