Digwyddiadau

Digwyddiadau a Sgyrsiau

Digwyddiad
Pecyn Antur Sain Ffagan
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: £3.50
Digwyddiad
Ffermio yn Sain Ffagan
Every Day
10am-5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Ffair Draddodiadol
Digwyddiad
Ffair Draddodiadol
8 Ebrill17 Rhagfyr 2017
10am-4pm
Addasrwydd: Oed 2-11
Pris: O £1
Digwyddiad
Olion: yr Ap
Addasrwydd: Oed 12+
Pris: Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
27 Mai 2017
9pm
Addasrwydd: 12+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn)
Pris: £15 y tocyn
Digwyddiad
Sain Ffagan Drwy’r Canrifoedd
2729 Mai 2017
11am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Codir tal bycahn am rhai gweithgareddau
Digwyddiad
Marchnad Fwyd Sain Ffagan
2729 Mai 2017
10am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad Grefftau
27 Mai4 Mehefin 2017
10am-5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Codir tâl bychan am ddeunyddiau ar gyfer rhai digwyddiadau
Llun: Dawnswyr lindyhop
Digwyddiad
Sŵt-Stiwt
29 Mai 2017
11am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Taith Dywys – Gwrychoedd Gwych
30 Mai2 Mehefin 2017
12pm,2pm a 3pm
Addasrwydd: oed 5+
Pris: £2 y pen
Digwyddiad
Gweithgareddau i’r Teulu: Adar
30 Mai2 Mehefin 2017
12-4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Hwyl Hanner Tymor – Natur
30 Mai4 Mehefin 2017
12-4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Codir tâl bychan am rai gweithgareddau
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Gwenynwyr
3 Mehefin 2017
11am -1pm & 2- 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Sesiwn Grefft ­– Natur
3 a 4 Mehefin 2017
12-4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: £2 y plentyn
Llun: Gerddi Castell Sain Ffagan
Cwrs
Cwrs Garddio: Beth i’w wneud nawr yn yr ardd
7 Mehefin 2017
10am-1pm
Addasrwydd: Oed 18+
Pris: £30
Llun: Capel yr Undodiaid
Digwyddiad
Gwasanaeth Undodaidd
11 Mehefin 2017
2-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Llun: tabledi ibuprofen
Digwyddiad
Sioe Deithiol y GIG
17 Mehefin 2017
11am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Penwythnos Gwlanog
17 a 18 Mehefin 2017
11am-1pm a 2-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Codir tal bychan am rhai gweithgareddau
Llun o blant yn gwneud ffelt
Digwyddiad
Gweithdai Ffelt
17 a 18 Mehefin 2017
11am-1pm & 2-4pm
Addasrwydd: Oed 4+
Pris: £2 y plentyn
cadwraeth - drysau agored
Digwyddiad
Wythnos Addysg Oedolion
1923 Mehefin 2017
10.30am-4pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Wythnos Addysg Oedolion: Sesiynau Blasu Crefft
1923 Mehefin 2017
3-4.30pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Sgwrs a Thaith yn yr Ardd: yr Haf
28 Mehefin 2017
11am-12pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £2 y pen
Llun:Rhosod
Digwyddiad
Sioe Cymdeithas Rhosod y Rhondda
1 a 2 Gorffennaf 2017
10am-5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
GrandFest Cymru
9 Gorffennaf 2017
11am-4pm
Addasrwydd: 12+ (rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn)
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad Grefftau
22 Gorffennaf6 Awst 2017
10am-5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Codir tâl bychan am ddeunyddiau ar gyfer rhai digwyddiadau
Llun Pili pala
Digwyddiad
Teithiau Byd Natur
23 Gorffennaf a 6 Awst
2pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Llun: Ystlum Hirglust
Digwyddiad
Teithiau'r Ystlumod
2, 16 a 23 Awst
Cyfnos - gweler fanylion llawn
Addasrwydd: Oed 8+
Pris: £5 y pen
Digwyddiad
Burning Lantern
12 Awst
5pm-11pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: £45 / £22.50
Digwyddiad
Amgueddfa Wedi Cau
12 Awst
O 1pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am fwy o fanylion ewch i wefan y digwyddiad
Digwyddiad
Marchnad Grefftau
2628 Awst 2017
10am-5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Codir tâl bychan am ddeunyddiau ar gyfer rhai digwyddiadau
Digwyddiad
Cymdeithas y Seiri – To Llys Llywelyn
2628 Awst 2017
11am-4pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Project Coetir Hynafol
27 a 28 Awst 2017
11am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Ffrâm – Cymdeithas y Seiri
2 a 3 Medi 2017
11am-4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Gŵyl Fwyd Sain Ffagan
9 a 10 Medi 2017
10am-5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Llun: Capel yr Undodiaid
Digwyddiad
Gwasanaeth Diolgarwch - Ysgolion Sul Undodiaid Cymru
10 Medi 2017
11am-12pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Sgwrs a Thaith yn yr Ardd: yr Hydref
20 Medi 2017
11am-12pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £2 y pen
Digwyddiad
The Prefab Museum
23 Medi 2017
11am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim