Digwyddiadau a Sgyrsiau

Digwyddiad
Pecyn Antur Sain Ffagan
Teuluoedd / £3.50
Digwyddiad
Ffermio yn Sain Ffagan
Every Day
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Llun: Dafad a'i hwyn
Digwyddiad
Wyna yn Llwyn-yr-eos
131 Mawrth 2017
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Llun: Dafad ag oen
Digwyddiad
#sgrinwyna
131 Mawrth 2017
Pawb / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
4, 11, 18 a 2425 Mawrth
7.15pm
12+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Llun: Oen yn cael ei fwydo gyda photel
Cwrs
Cyrsiau Diwrnod Wyna
Dim Lle Ar Ôl
2023 Mawrth 2017
8.30am-4pm
16+ / £95
Llun: Blodyn Cosmos
Cwrs
Cwrs Garddio: Tyfu Blodau o Hadau
29 Mawrth 2017
10am-1pm
18+ / £30
Cilewent
Digwyddiad
Taith Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
31 Mawrth
8:30pm
12+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
1 a 7 Ebrill
8.15pm
12+ (Rhaid i blant dan18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Ffair Draddodiadol
Digwyddiad
Ffair Draddodiadol
8 Ebrill17 Rhagfyr 2017
10am-4pm
Oed 2-11 / O £1
Digwyddiad
Olion: yr Ap
8 Ebrill22 Rhagfyr 2017
10am-5pm
Oed 12+ / Am Ddim
Digwyddiad
Cwtchfest y Gwanwyn
9 Ebrill 2017
11am - 5pm
Oedolion / £6
Llun llyfrau
Digwyddiad
Adrodd straeon a mwy...
10, 12 a 19 Ebrill
2.30-4.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Llun: cyw ag wyau pasg
Digwyddiad
Helfa Basg Sain Ffagan
1417 Ebrill 2017
11am-2pm
Oed 4+ / £2.50 y plentyn
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
1415 a 17 Ebrill
8.30pm
12+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Digwyddiad
Marchnad Grefftwyr Sain Ffagan
1423 Ebrill 2017
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
2122 a 2829 Ebrill
8.45pm
12+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Llun: Tudalen geiriadur
Digwyddiad
Ar Lafar - Gŵyl Gymraeg i ddysgwyr
22 Ebrill 2017
11am-4pm
Oedolion / Am Ddim
Bryn Eryr Fferm Oes yr Haearn
Digwyddiad
Straeon yn Bryn Eryr
23 Ebrill 2017
11.30am-12.30pm Cymraeg a 1.30-3.30pm Saesneg
Teuluoedd / Am Ddim
Eglwys Sant Teilo
Digwyddiad
Côr Clarinét De Cymru
29 Ebrill 2017
12pm,1pm a 2.30pm
Pawb / Am Ddim
Codi'r Bedwen Fai yn Sain Ffagan
Digwyddiad
Calan Mai
29 Ebrill1 Mai 2017
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad Grefftwyr Sain Ffagan
29 Ebrill1 Mai 2017
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Fforwm Hanes Cymru
29 Ebrill1 Mai 2017
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Sain Ffagan Drwy’r Canrifoedd
2729 Mai 2017
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad Grefftau
27 Mai4 Mehefin 2017
10am-5pm
Pawb / Codir tâl bychan am ddeunyddiau ar gyfer rhai digwyddiadau
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Gwenynwyr
3 Mehefin 2017
11am -1pm & 2- 4pm
Pawb / Am Ddim
Llun: tabledi ibuprofen
Digwyddiad
Sioe Deithiol y GIG
17 Mehefin 2017
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Burning Lantern
12 Awst
5pm-11pm
Pawb / £45 / £22.50
Digwyddiad
Amgueddfa Wedi Cau
12 Awst
O 1pm
Pawb / Am fwy o fanylion ewch i wefan y digwyddiad
Digwyddiad
Gŵyl Fwyd
9 a 10 Medi 2017
10am-5pm
Pawb / Am Ddim