Digwyddiadau

Digwyddiadau a Sgyrsiau

Digwyddiad
Pecyn Antur Sain Ffagan
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: £3.50
Digwyddiad
Ffermio yn Sain Ffagan
Every Day
10am-5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Ffair Draddodiadol
Digwyddiad
Ffair Draddodiadol
8 Ebrill17 Rhagfyr 2017
10am-4pm
Addasrwydd: Oed 2-11
Pris: O £1
Digwyddiad
Olion: yr Ap
Addasrwydd: Oed 12+
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Sgwrs a Thaith yn yr Ardd: yr Hydref
20 Medi 2017
11am-12pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £2 y pen
Llun: Prif adeilad newydd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Digwyddiad
Noson Agored i Athrawon
20 Medi 2017
4-7pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Taith Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
22 Medi 2017
7.30pm
Addasrwydd: 12+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn)
Pris: £15 y tocyn
Digwyddiad
The Prefab Museum
23 Medi 2017
11am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Taith Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
29 Medi 2017
7.15pm
Addasrwydd: 12+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn)
Pris: £15 y tocyn
Digwyddiad
Harri Tudur - Arwr Cymru neu fradwr?
30 Medi 2017
11am (Cymraeg), 1 & 3pm (Saesneg)
Addasrwydd: Oed 5+
Pris: £5 y pen
llun;dail hydrefol
Cwrs
Cwrs Garddio: Beth i’w wneud nawr yn yr ardd
4 Hydref 2017
10am-1pm
Addasrwydd: Oed 18+
Pris: £35/£26
Cilewent
Digwyddiad
Taith Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
6, 13, 20 a 2427 Hydref
7.15pm
Addasrwydd: 12+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn)
Pris: £15 y tocyn
Logo: Mis Hanes Pobl Duon 2017
Digwyddiad
Mis Hanes Pobl Dduon Cymru – diwrnod o ddathlu
7 Hydref 2017
11:00am – 4:00pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Hwyr Amgueddfa Sain Ffagan
13 a 27 Hydref
8.45pm a 9.45pm
Addasrwydd: 12+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn)
Pris: £15 y tocyn
llun;dyn gwellt
Digwyddiad
Adeiladu’r Dyn Gwiail
2122 a 28 Hydref
12-4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad Grefftau
28 Hydref4 Tachwedd 2017
10am-5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Codir tâl bychan am ddeunyddiau ar gyfer rhai digwyddiadau
Taflen Nosweithiau Nadolig
Digwyddiad
Nosweithiau Calan Gaeaf
2931 Hydref 2017
6-9pm
Addasrwydd: Oed 4+
Pris: £15 oedolion, £8 plant (o dan 16)
Digwyddiad
Sgwrs a Thaith yn yr Ardd: Yr Hydref
1 Tachwedd 2017
11am-12pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £2 y pen
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
12 Tachwedd
7.15pm
Addasrwydd: 12+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn)
Pris: £15 y tocyn
Llun o dorch pabis
Digwyddiad
Gwasanaeth Coffa
11 Tachwedd 2017
10.50am-1pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Llun: Ser yn y nefoedd
Digwyddiad
Gwylio’r Sêr yn Sain Ffagan
18 Tachwedd 2017
6.30-9pm
Addasrwydd: Oed 5+
Pris: £6 y pen
llun;addurniad Nadolig
Cwrs
Cwrs Crefftau Papur y Nadolig
25 Tachwedd 2017
10.30am-4pm
Addasrwydd: Oed 18+
Pris: £60 / £45 gostyngiadau
llun;torch Nadolig
Cwrs
Cyrsiau Helyg y Nadolig
2 Rhagfyr 2017
10.30am-4pm
Addasrwydd: Oed 18+
Pris: £70 / £55 gostyngiadau
Sion Corn yn cerdded heibio Siop Gwalia
Digwyddiad
Nosweithiau Nadolig
69 Rhagfyr 2017
6-9pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: £15 oedolion, £8 plant (o dan 16)
Llun priodas
Digwyddiad
Prynhawn Priodasol
21 Ionawr 2018
11.30am-3.30pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
llun;fflamau
Digwyddiad
Straeon ger y Tân – Wythnos Genedlaethol Adrodd Stori
28 Ionawr 2018
11.30am-12.30pm, 1.30pm-3.30pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
llun;plygu gwrych
Cwrs
Plygu Gwrych – Cyrsiau Undydd
30 Ionawr a 6 Chwefror
9am-4pm
Addasrwydd: Oed 18+
Pris: £100 / £75
Digwyddiad
Sgwrs a Thaith yn yr Ardd: Y Gaeaf
31 Ionawr 2018
11am-12pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £2 y pen