Llogi

Kennixton

Teulu o amgueddfeydd cenedlaethol ydym ni a mae modd llogi ein stafelloedd unigryw a defnyddiol. Rhyngom, mae gennym bortffolio heb-ei-ail o eiddo ar draws Cymru, o dai cyfnod Tuduraidd wedi'u dodrefnu, i gyfleusterau cynadledda a chyfarfod modern.

Diolch am eich diddordeb am logi lleoliadau yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Cymerwch olwg ar y stafelloedd ar gwagleoedd sydd ar gael i'w llogi ar ein saflaeoedd isod. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i'r amgueddfa!