Llogi

Kennixton

Teulu o amgueddfeydd cenedlaethol ydym ni a mae modd llogi ein stafelloedd unigryw a defnyddiol.

Rhyngom, mae gennym bortffolio heb-ei-ail o eiddo ar draws Cymru, o dai cyfnod Tuduraidd wedi'u dodrefnu, i gyfleusterau cynadledda a chyfarfod modern.


Diolch am eich diddordeb ynghylch llogi lleoliadau yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Oherwydd pandemig COVID-19, mae'r Swyddfa Llogi Lleoliadau ar gau ar hyn o bryd tan 1 Chwefror 2021. Fodd bynnag, byddwn yn ymateb i'ch neges cyn gynted ag y bydd y swyddfa'n ailagor ac yn edrych ymlaen at eich croesawu i'r amgueddfa!


Caerdydd Abertawe Sain Ffagan Llanberis Blaenafon Caerleon

Defnyddir lluniau darluniadol yn unig: bydd manylion ac argaeledd yn amrywio. Pob rhestr brisiau yn gywir pan y'u cyhoeddwyd.