Llogi

Kennixton

Teulu o amgueddfeydd cenedlaethol ydym ni a mae modd llogi ein stafelloedd unigryw a defnyddiol.

Rhyngom, mae gennym bortffolio heb-ei-ail o eiddo ar draws Cymru, o dai cyfnod Tuduraidd wedi'u dodrefnu, i gyfleusterau cynadledda a chyfarfod modern.

Addysg yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Diolch am eich diddordeb am logi lleoliadau yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Cymerwch olwg ar y stafelloedd ar gwagleoedd sydd ar gael i'w llogi ar ein saflaeoedd isod. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i'r amgueddfa!


Caerdydd Abertawe Sain Ffagan Llanberis Blaenafon Caerleon

Defnyddir lluniau darluniadol yn unig: bydd manylion ac argaeledd yn amrywio. Pob rhestr brisiau yn gywir pan y'u cyhoeddwyd.