Llogi

Kennixton

Teulu o amgueddfeydd cenedlaethol ydym ni a mae modd llogi ein stafelloedd unigryw a defnyddiol.

Rhyngom, mae gennym bortffolio heb-ei-ail o eiddo ar draws Cymru, o dai cyfnod Tuduraidd wedi'u dodrefnu, i gyfleusterau cynadledda a chyfarfod modern.

Defnyddir lluniau darluniadol yn unig: bydd manylion ac argaeledd yn amrywio. Pob rhestr brisiau yn gywir pan y'u cyhoeddwyd.