Llogi yn Amgueddfa'r Glannau

Llogwch Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar gyfer priodas, cynhadledd, digwyddiad neu sioe fasnach.

Wrth ochr doc hanesyddol Abertawe, mae gan Amgueddfa'r Glannau bob math o gyfleusterau modern, cyfleus a chystadleuol.

Orielau mawrion, modern; gofodau gwaith hygyrch; cyfleusterau cynadledda, lluniaeth a chynnal gweithdai - yn ogystal â neuadd fawr ar gyfer perfformiadau, seremoniau a digwyddiadau lawnsio.

Cysylltwch â ni