Cynadleddau

llogi ystafell abertawe - stafell steil theatr

Cynadleddau yn Abertawe

Llogwch Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar gyfer eich cynhadledd, diwrnod hyfforddi neu adeiladu tîm

Arlwyo

Rydym yn darparu bwyd blasus ar gyfer cyfarfodydd brecwast, ciniawau cynhadledd bys-a-bawd, yn ogystal â phrydau bwyd gyda'r nos yn ein neuadd fawr.

Mae ein caffi hefyd ar agor trwy'r dydd, a'n darparu bwyd, byrbrydau a diodydd.

Croeso i Bawb

Os ydych chi'n grwp cymunedol, yn elusen gofrestredig, gorff addysg ffurfiol neu'n rhan o Lywodraeth Cymru, cewch logi stafell am ddiwrnod am bris gostyngedig.

Cysylltwch â ni i weld a allwn ni eich helpu.