Cynadleddau

llogi ystafell abertawe - stafell steil theatr

Cynadleddau yn Abertawe

Llogwch Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar gyfer eich cynhadledd, diwrnod hyfforddi neu adeiladu tîm

Lawrlwytho Rhestr Brisiau

Arlwyo

Rydym yn darparu bwyd blasus ar gyfer cyfarfodydd brecwast, ciniawau cynhadledd bys-a-bawd, yn ogystal â phrydau bwyd gyda'r nos yn ein neuadd fawr.

Lawrlwytho Bwydlen

Mae ein caffi hefyd ar agor trwy'r dydd, a'n darparu bwyd, byrbrydau a diodydd.

llogi ystafell abertawe - stafell gyfarfod

Cynigion Arbennig

Gellir llogi pob ystafell ar ei phen ei hun, neu fel ran o becyn dydd cystadleuol neu ddiwrnod Adeiladu Tîm sy'n cynnwys gweithgareddau.

Lawrlwytho Pecyn Llogi

Siaradwch â ni i gael gwybod mwy.

Croeso i Bawb

Os ydych chi'n grwp cymunedol, yn elusen gofrestredig, gorff addysg ffurfiol neu'n rhan o Lywodraeth Cymru, cewch logi stafell am ddiwrnod am bris gostyngedig.

Cysylltwch â ni i weld a allwn ni eich helpu.