Ymweld

Bydd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn agor YN DDYDDIOL. Mae mynediad i’r Amgueddfa yn parhau am ddim. Gallwch chi ymweld â'n hamgueddfeydd heb archebu ymlaen llaw.

Ein blaenoriaeth yw eich diogelwch chi, gwirfoddolwyr a’n staff. Rydym yn annog ymwelwyr i wisgo gorchudd wyneb, i ddefnyddio gorsafoedd glanhau dwylo a chadw pellter cymdeithasol. Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn wahanol i Loegr. Coronafeirws (COVID-19) | Pwnc | LLYW.CYMRU.

Ewch i Cwestiynau Cyffredin am fwy o wybodaeth.

Elusen ydyn ni, ac mae pob ceiniog rydyn ni’n ei godi yn cefnogi ein gwaith gyda chymunedau ledled Cymru. Rhowch os gallwch chi.

Darganfod atyniadau eraill yn yr ardal: Dewch i ddarganfod stori Cymru

Oriau Agor

Ar Agor yn ddyddiol 10am-5pm

Rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn bob amser. Am resymau diogelwch, rydym yn cadw’r hawl i archwilio bagiau yn yr amgueddfa

 

Lleoliad

Ffordd Ystumllwynarth
Ardal Forwrol
Abertawe
SA1 3RD

Map a sut i Gyrraedd Yma

Toiledau, Picnics, Locomotif Stêm Penydarren, – atebion i’ch cwestiynau

Cwestiynau cyffredin

Parcio

Y maes parcio agosaf at ein hamgueddfa yw Maes Parcio MSCP Dewi Sant, sy'n faes parcio talu ac arddangos

Parcio

Mynediad

Dyma wybodaeth am fynediad yn yr Amgueddfa gan gynnwys parcio, mynediad cadeiriau olwyn, lifftiau, cyfleusterau newid cewyn, cŵn tywys, adnoddau Braille a dolenni sain.

Canllaw Mynediad

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: glannau@amgueddfacymru.ac.uk

Y camau i’ch cadw chi’n ddiogel:

 • Mae ein staff blaen tŷ wedi derbyn hyfforddiant iechyd a diogelwch COVID-19.
 • Mae canllawiau diogelwch ymwelwyr ar y safle – dilynwch y canllawiau
 • Cadwch at reolau cadw pellter cymdeithasol
 • Mae gorsafoedd glanhau dwylo ar gael i staff ac ymwelwyr
 • Trefn lanhau estynedig
 • Mae llawer o arddangosiadau rhyngweithiol yn yr Amgueddfa – byddwn yn glanhau rhain yn aml i gadw ymwelwyr yn ddiogel.
 • Rheoli niferoedd ymwelwyr yn unol â chanllawiau iechyd a diogelwch cyhoeddus
 • Bydd rhai orielau ac ardaloedd ar gau lle na allwn gadw at reolau cadw pellter cymdeithasol
 • System un ffordd. Cadwch lygad am arwyddion newydd ar y safle a’i dilyn.

I helpu i gadw pawb yn ddiogel, dilynwch reolau cadw pellter cymdeithasol y llywodraeth wrth ymweld. Os ydych chi’n dangos symptomau coronafeirws, neu wedi bod mewn cysylltiad â rhywun â’r feirws yn yr 14 diwrnod diwethaf, rydym yn gofyn i chi beidio ymweld ac efallai y byddwch yn cael eich troi i ffwrdd er diogelwch staff ac ymwelwyr eraill. Beth am fwynhau yr amgueddfa drwy bori’r casgliadau ar-lein tan eich bod chi’n teimlo’n well?

Beth fyddwch chi’n ei weld wrth ymweld

Bydd eich profiad o Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn ychydig yn wahanol i’r arfer.

 • Mae llwybr unffordd o amgylch yr amgueddfa
 • Ni fydd unrhyw deithiau tywys, ond mae ein staff wrth law yn ein horielau.
 • Ni fydd unrhyw ddigwyddiadau ymarferol yn ein hamgueddfa

Bwyd a diod ar y safle

Mae ein caffi fod ar agor, ond yn cynnig darpariaeth cyfyngedig.