Ymweld

Oriau Agor

Ar agor 10am-5pm bob dydd.

Rhaid i blant dan 11 fod yng nghwmni oedolyn bob amser.

Am resymau diogelwch, rydym yn cadw’r hawl i archwilio bagiau yn yr amgueddfa

Mynediad am ddim!

Lleoliad


Ffordd Ystumllwynarth
Ardal Forwrol
Abertawe SA1 3RD

Map & How to Get Here

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: <p>glannau</p>@amgueddfacymru.ac.uk

Mynediad

Dyma wybodaeth am fynediad yn yr Amgueddfa gan gynnwys parcio, mynediad cadeiriau olwyn, lifftiau, cyfleusterau newid cewyn, cŵn tywys, adnoddau Braille a dolenni sain.

Canllaw Mynediad

Bwyd a Diod

Ymlaciwch yng Nghaffi’r Glannau ar ôl crwydro’r orielau.

Bwyd a Diod

Grwpiau

Mae’r Amgueddfa mewn lleoliad ardderchog ar gyfer diwrnod allan.

Grwpiau »

Teuluoedd

Mae hwyl di-ri a gweithgareddau dychmygus ar gael yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, lle gall pob aelod o'r teulu fwynhau a chymryd rhan.

Families

Parcio

Mae maes parcio aml-lawr Dewi Sant (talu ac arddangos) bellter cerdded o’r Amgueddfa ar Ffordd Ystumllwynarth – defnyddiwch y dod post SA1 3NG. Mae mannau gollwng a chodi ger y fynedfa ar amseroedd prysur.

Parcio