Ymweld

Lleoliad

Lleoliad

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ffordd Ystumllwynarth
Ardal Forwrol
Abertawe SA1 3RD

Mewn car

Gadewch yr M4 wrth gyffordd 42 tua'r gorllewin neu gyffordd 47 tua’r dwyrain, a dilynwch yr arwyddion brown. Mae’r Amgueddfa ar Ffordd Ystumllwynarth, drws nesaf i LC, sef Canolfan Hamdden Abertawe. Os ydych yn defnyddio teclyn llywio â lloeren, defnyddiwch y cod post SA1 3ST.

Parcio

Mae maes parcio talu ac arddangos bellter cerdded o’r Amgueddfa ar Ffordd Ystumllwynarth, a mannau gollwng a chodi ger y fynedfa ar amseroedd prysur.

Parcio

Ar y Trên neu'r Bws

Bws

Mae Gorsaf Fysiau newydd sbon Dinas Abertawe wedi agor. Am yr wybodaeth ddiweddaraf ac arosfannau agos, ewch i www.traveline-cymru.info.

Ar y trên

Mae Abertawe ar brif lein Paddington Llundain. Mae cysylltiadau gwych hefyd i Gaerfyrddin a'r gorllewin, ac i orsafoedd y canolbarth ar lein Calon Cymru.

Ymweld