Ymweld

Lleoliad

Lleoliad

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ffordd Ystumllwynarth
Ardal Forwrol
Abertawe SA1 3RD

Mewn car

Gadewch yr M4 wrth gyffordd 42 tua'r gorllewin neu gyffordd 47 tua’r dwyrain, a dilynwch yr arwyddion brown. Mae’r Amgueddfa ar Ffordd Ystumllwynarth, drws nesaf i LC, sef Canolfan Hamdden Abertawe. Os ydych yn defnyddio teclyn llywio â lloeren, defnyddiwch y cod post SA1 3ST.

Parcio

Mae maes parcio aml-lawr Dewi Sant (talu ac arddangos) bellter cerdded o’r Amgueddfa ar Ffordd Ystumllwynarth – defnyddiwch y dod post SA1 3NG. Mae mannau gollwng a chodi ger y fynedfa ar amseroedd prysur.

Parcio

Ar y Trên neu'r Bws

Bws

Mae Gorsaf Fysiau newydd sbon Dinas Abertawe wedi agor. Gallwch drefnu'ch taith drwy ddefnyddio wefan Traveline Cymru neu drwy ffonio eu llinell gymorth ar 0800 464 0000.

Ar y trên

Mae Abertawe ar brif lein Paddington Llundain. Mae cysylltiadau gwych hefyd i Gaerfyrddin a'r gorllewin, ac i orsafoedd y canolbarth ar lein Calon Cymru.

Ymweld