Lleoliad

Lleoliad


Ffordd Ystumllwynarth
Ardal Forwrol
Abertawe
SA1 3RD

Mewn car

Gadewch yr M4 wrth gyffordd 42 tua'r gorllewin neu gyffordd 47 tua’r dwyrain, a dilynwch yr arwyddion brown. Mae’r Amgueddfa ar Ffordd Ystumllwynarth, drws nesaf i LC, sef Canolfan Hamdden Abertawe. Os ydych yn defnyddio teclyn llywio â lloeren, defnyddiwch y cod post SA1 3ST.

Parcio

Mae maes parcio Dewi Sant gerllaw’r Amgueddfa ar Heol Ystumllwynarth yn cynnig parcio am 3 awr am £1. (Ar gyfer defnydd llywio lloeren defnyddiwch SA13LQ). Neu defnyddiwch y Parcio a Theithio ar Ffordd Fabian, Abertawe, SA1 8LD, fydd yn eich gollwng yn yr Ardal Forol.

Parcio

Ar y Trên neu'r Bws

Bws

Mae Gorsaf Fysiau newydd sbon Dinas Abertawe wedi agor. Gallwch drefnu'ch taith drwy ddefnyddio wefan Traveline Cymru neu drwy ffonio eu llinell gymorth ar 0800 464 0000.

Ar y trên

Mae Abertawe ar brif lein Paddington Llundain. Mae cysylltiadau gwych hefyd i Gaerfyrddin a'r gorllewin, ac i orsafoedd y canolbarth ar lein Calon Cymru.