Cysylltwch â Ni

Dewiswch bwnc eich neges neu ymholiad o'r rhestr.

Nodyn: Am ymholiadau archebu dewiswch o'r rhestr o amgueddfeydd isod.

Ymholiadau cyffredinol
Pynciau
Amgueddfeydd
 Gwiriwch eich ffurflen os gwelwch yn dda

Trwy'r ffôn neu post

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg neu yn Saesneg

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Parc Cathays, Caerdydd
CF10 3NP

Ffôn: 0300 111 2 333

Hafan Gwybodaeth i Ymwelwyr

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Caerdydd
CF5 6XB

Ffôn: 0300 111 2 333

Hafan Gwybodaeth i Ymwelwyr

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ffordd Ystumllwynarth
Ardal Forwrol
Abertawe SA1 3RD

Ffôn: 0300 111 2 333

Hafan Gwybodaeth i Ymwelwyr

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Blaenafon, Torfaen
NP4 9XP

Ffôn: 0300 111 2 333

Hafan Gwybodaeth i Ymwelwyr

Amgueddfa Lechi Cymru

Amgueddfa Lechi Cymru

Llanberis, Gwynedd
LL55 4TY

Ffôn: 0300 111 2 333

Hafan Gwybodaeth i Ymwelwyr

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Stryd Fawr, Caerllion, Casnewydd, NP18 1AE

Ffôn: 0300 111 2 333

Hafan Gwybodaeth i Ymwelwyr

Amgueddfa Wlân Cymru

Amgueddfa Wlân Cymru

Dre-fach Felindre, ger Castellnewydd Emlyn
Llandysul
Sir Gaerfyrddin
SA44 5UP

Ffôn: 0300 111 2 333

Hafan Gwybodaeth i Ymwelwyr

Canolfan Gasgliadau Genedlaethol

Canolfan Gasgliadau Genedlaethol

Heol Crochendy
Parc Nantgarw
CF15 7QT

Ffôn: (029) 2057 3560

Hafan