Cysylltwch â Ni

Dewiswch bwnc eich neges neu ymholiad o'r rhestr.

Nodyn: Am ymholiadau archebu dewiswch o'r rhestr o amgueddfeydd isod.

Museums
Subjects
General Enquiries
 Gwiriwch eich ffurflen os gwelwch yn dda

Trwy'r ffôn neu post

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg neu yn Saesneg

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

Ffôn: 0300 111 2 333

Hafan Gwybodaeth i Ymwelwyr

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Ffôn: 0300 111 2 333

Hafan Gwybodaeth i Ymwelwyr

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ffordd Ystumllwynarth
Ardal Forwrol
Abertawe
SA1 3RD

Ffôn: 0300 111 2 333

Hafan Gwybodaeth i Ymwelwyr

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Blaenafon
Torfaen
NP4 9XP

Map a Sut i Gyrraedd Yma

Ffôn: 0300 111 2 333

Hafan Gwybodaeth i Ymwelwyr

Amgueddfa Lechi Cymru

Llanberis
Gwynedd
LL55 4TY

Ffôn: 0300 111 2 333

Hafan Gwybodaeth i Ymwelwyr

Amgueddfa Wlân Cymru

Dre-fach Felindre, ger Castellnewydd Emlyn
Llandysul
Sir Gaerfyrddin
SA44 5UP

Ffôn: 0300 111 2 333

Hafan Gwybodaeth i Ymwelwyr

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Caerllion, ger Casnewydd
NP18 1AE

Map a Sut i Gyrraedd Yma

Ffôn: 0300 111 2 333

Hafan Gwybodaeth i Ymwelwyr

Canolfan Gasgliadau Genedlaethol

Heol Crochendy
Parc Nantgarw
Rhondda Cynon Taf
CF15 7QT

Ffôn: (029) 2057 3560

Hafan