Ymweld

Coronafeirws (Covid-19)

Yn dilyn y cyhoeddiad diweddaraf gan Llywodraeth Cymru heddiw, rydym yn bwriadu ailagor tiroedd awyr-agored Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru am bedwar diwrnod yr wythnos (Mawrth,Iau, Sadwrn a Sul) o 4 Awst. Bydd angen i ymwelwyr archebu tocyn o flaen llaw. Bydd manylion sut i archebu tocyn yn cael eu rannu yn agosach at ddyddiad agor yr Amgueddfa. Rydym hefyd yn bwriadu ailagor amgueddfeydd cenedlaethol eraill Cymru yn raddol. Bydd hyn yn digwydd mewn dau gam, a bydd yn dibynnu ar gyfraddau’r feirws dros yr wythnosau nesaf:

Wythnos 24 Awst: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Amgueddfa Lechi Cymru ac Amgueddfa Genedlaetholy Glannau
1 Medi: Amgueddfa Wlân Cymru, Big Pit ac Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Tra bydd ein hamgueddfeydd ar gau, gallwch barhau mewn cysylltiad â ni yma ar ein gwefan. Porwch ein casgliadau ar-lein, erthyglau am ein gwaith a gweithgareddau i’w gwneud yn eich cartref. Dewch i ddarganfod straeon newydd a rhannu’ch straeon chi ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol: Twitter, Facebook, Instagram.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni, byddwn yn eich ateb cyn gynted â phosibl. Diolch yn fawr iawn am eich dealltwriaeth a chefnogaeth barhaus. Cymrwch ofal, a chadwch mewn cysylltiad!

Oriau Agor

Ebrill–Medi: 10am–5pm, bob dydd; Hydref–Mawrth: 10am–5pm, Maw–Sad

Am resymau diogelwch, rydym yn cadw’r hawl i archwilio bagiau yn yr amgueddfa

Mynediad am ddim!

Lleoliad


Dre-fach Felindre, ger Castellnewydd Emlyn
Llandysul
Sir Gaerfyrddin
SA44 5UP

Map a Sut i Gyrraedd Yma

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: gwlan@amgueddfacymru.ac.uk

Mynediad

Gwybodaeth i ymwelwyr sy'n anabl.

Canllawiau Mynediad

Bwyd a Diod

Cynigia caffi Amgueddfa Wlân Cymru amrywiaeth o fwyd a diod i ymwelwyr, a hynny mewn awyrgylch hyfryd.

Bwyd a Diod

Grwpiau

Gall grwpiau sy’n archebu ymlaen llaw fanteisio ar...

Grwpiau

Teuluoedd

Mae gweithgareddau ymarferol ar gael i blant drwy gydol y flwyddyn yn Amgueddfa Wlân Cymru.

Teuluoedd