Ymweld Am Ddim

Oriau Agor

10am - 5pm

Ar agor pum diwrnod yr wythnos – bob dydd Mawrth, Mercher, Iau, Gwener a Sadwrn. 

Rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn bob amser. 

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: gwlan@amgueddfacymru.ac.uk

Cyfeiriad

Dre-fach Felindre, ger Castellnewydd Emlyn
Llandysul
Sir Gaerfyrddin
SA44 5UP

Map a Sut i Gyrraedd Yma

 

Bwyta, Yfed, Siopa

  • Mae ein caffi bellach yn gweini dewis cyfyngedig o ddiodydd poeth ac oer, cacennau a sawrïau blasus.
  • Bydd y siop ar agor yn ystod eich ymweliad.
  • Mae croeso i chi ddod â phicnic, tra nad oes unman i fwyta'r rhain tu fewn i’r amgueddfa, mae meinciau o amgylch y safle sy’n fan braf.

 

Mynediad

Gwybodaeth i ymwelwyr sy'n anabl.

 

Canllaw Mynediad

 

Grwpiau

Mae'n bosibl cynnal ymweliadau grŵp yn ystod ein horiau agor arferol ac mae mynediad am ddim.

Archebwch le i'ch grŵp ymlaen llaw drwy e-bostio gwlan@amgueddfacymru.ac.uk am y manteision canlynol:

  • Gostyngiad o 10% yn y siop (o wario o leiaf £5 y pen) ar gyfer eich ymwelwyr.
  • Lluniaeth am ddim i yrwyr Bysiau (wrth ddangos prawf ID).

Parcio

Nodwch y bydd gatiau'r maes parcio yn cael eu cloi am 5yp. Felly os yw eich cerbyd yn dal yn y maes parcio ar ôl 5yp, gobeithio eich bod chi wedi dod â sach gysgu!

Ymweld â ni ar drafnidiaeth gyhoeddus, beic neu ar droed?

Gallwch drefnu'ch taith drwy ddefnyddio wefan Traveline Cymru neu drwy ffonio eu llinell gymorth ar 0800 464 0000.

Ydw i’n gallu dod a’r ci?

Mae Amgueddfa Wlân Cymru yn croesawu cŵn cymorth sydd wedi'u hyfforddi, ond ni chaiff anifeiliaid eraill fynediad i adeiladau'r amgueddfa. Caiff cŵn (ac anifeiliaid cymorth emosiynol eraill) fynediad i'r gerddi a mannau awyr agored yr Amgueddfa, ond rhaid eu cadw ar dennyn.

Bws

Gallwch drefnu'ch taith drwy ddefnyddio wefan Traveline Cymru: Bwcabus 460 Service - Bwcabus (traveline-cymru.info).

Camu 'Mlaen yn Amgueddfa Cymru

Ydych chi'n cyfri’ch camau bob dydd?

Hoffech chi wybod faint o gamau rydych yn eu cymryd wrth ymweld â'n hamgueddfeydd?

Rydym yn gwybod bod ymarfer corff, awyr iach a darganfod pethau newydd yn dda i'n lles corfforol a meddyliol.

Mae ymgyrch Camu ‘Mlaen Amgueddfa Cymru yn eich helpu chi i ddewis pa lwybrau ac ardaloedd i’w crwydro, wrth gyfri eich camau, darganfod pethau newydd ac ymgolli mewn diwylliant a hanes ar hyd y ffordd!

Efallai eich bod chi am fwynhau’r ardaloedd awyr agored yn Amgueddfa Wlân Cymru, Amgueddfa Lechi Cymru a Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, neu fynd ar antur dan ddaear yn Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru. Neu beth am archwilio'r orielau ac arddangosfeydd yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru ac Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd?

Gyda phob math o lwybrau i’w dilyn, a'r camau wedi'u cyfri, beth am fynd amdani?

Cymrwch y cam cyntaf a mwynhau'r daith!

Camu 'Mlaen

Cefnogwch Ni

Mae Amgueddfa Cymru yn elusen. Bob tro y byddwch chi'n prynu rhywbeth gennym, neu yn cyfrannu rhodd boed fawr neu fach, byddwch yn ein helpu i sicrhau fod Amgueddfa Cymru yn perthyn i bawb ac yma at ddefnydd pawb. Rhowch os gallwch chi.

Darganfod atyniadau eraill yn yr ardal:

Dewch i ddarganfod stori Cymru