Gwybodaeth i ymwelwyr

Y Taith Dan Ddaear:

Rhwng 21 Gorffennaf a 31 Awst 2024 gallwch prynu tocynnau ar gyfer y Daith Dan Ddaear unigryw gyda thocyn Job-A-Mas £8 gyda slot amser i bob person, NEU docyn £5 ar y diwrnod sydd â niferoedd cyfyngedig a ddim yn gwarantu slot amser ac efallai bydd yn rhaid i chi aros am gyfnod, yn enwedig yn ystod cyfnodau prysur.

Y tu allan i'r cyfnod hwn mae tocynnau Job-A-Knock ar gael i'w prynu NEU, gallwch barhau i gael mynediad i'r Daith Dan Ddaear am ddim, ond efallai y bydd yn rhaid i chi aros am gyfnod, yn enwedig yn ystod cyfnodau prysur. Cyrhaeddwch yn gynnar er mwyn osgoi cael eich siomi.

Mae mynediad i'r Amgueddfa yn parhau i fod yn rhad ac am ddim. 
 

Digwyddiadau

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
1 Medi 2024, 10:00am - 4:30pm
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
1 Mawrth 2024 – 1 Mawrth 2025, 9.30yb-4.30yh

Digwyddiadau Digidol

Tanysgrifiwch i'n e-newyddlen fisol

Newsletter

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol