Rhagarchebu eich tocyn Job-A-Mas

Gallwch chi nawr ragarchebu tocynnau Job-A-Mas – sef taith danddaear ar amser penodol – am £5 y pen, am benwythnosau ac yn ystod gwyliau ysgol. Gallwch chi ymweld heb docyn Job-A-Mas, ond efallai bydd yn rhaid i chi aros i fynd ar daith danddaear. Rhagarchebwch eich tocyn

 

Digwyddiadau

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
16 a 17 Rhagfyr 2023, 10:45 - 16:30
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
20 Hydref 2023 – 1 Mawrth 2024
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
4–6 a 11–13 Rhagfyr 2023, 2pm
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
16 a 17 Rhagfyr 2023, 10:30 - 3yh

Tanysgrifiwch i'n e-newyddlen fisol

Newsletter

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol