Tocynnau Job-a-Mas

Taith dan Ddaear

Mae’r Daith Dan Ddaear Big Pit, AM DDIM, yn brofiad unigryw a hynod boblogaidd.

Mae 'Job-a-Mas' yn deillio o derm gâi ei ddefnyddio yn y diwydiant glo i gyfeirio at dasg oedd yn cael blaenoriaeth a fyddai'n cael ei wneud yn gyflym ac yn effeithiol ar amser penodol.

Gallwch gael tocyn am ddim ac aros yn y ciw arferol, neu brynu tocyn Job-a-Mas am £5 ac ymuno â chiw bychan ar slot amser penodol yn ystod benwythnosau a gwyliau.

Prynu tocynnau Job-a-Mas

Gall grwpiau o 10 neu fwy archebu tocynnau Job-a-Mas ymlaen llaw. Gallwch brynu tocynnau unigol wrth gyrraedd ar ddiwrnod eich ymweliad, nifer o lefydd cyfyngedig.

Archeb grŵp

Telerau ac Amodau