Llogi Big Pit

Big Pit Amguedfa Lofaol Cymru

Llogwch Big Pit ar gyfer digwyddiad neu gynhadledd.

Mae croeso cynnes i'w gael yn Big Pit, cartref hanes ein diwydiant glo. Cewch gyfleusterau ardderchog a chystadleuol, mewn lleoliad heb-ei-ail yng nghanol ardal treftadaeth o ddiddordeb byd-eang.

Archebwch le mewn oriel, neu ystafelloedd cyflwyno a chynadledda, a manteisiwch ar y gwasanaeth arlwyo sydd i'w ganfod ar y safle.

Cysylltwch â ni