English
Big Pit Amguedfa Lofaol Cymru

Llogwch Big Pit ar gyfer digwyddiad neu gynhadledd.

Mae croeso cynnes i'w gael yn Big Pit, cartref hanes ein diwydiant glo. Cewch gyfleusterau ardderchog a chystadleuol, mewn lleoliad heb-ei-ail yng nghanol ardal treftadaeth o ddiddordeb byd-eang.

Archebwch le mewn oriel, neu ystafelloedd cyflwyno a chynadledda, a manteisiwch ar y gwasanaeth arlwyo sydd i'w ganfod ar y safle.

Lawrlwytho Rhestr Brisiau