Lleoliadau Ffilmio

Naws a Hanes

Mae Big Pit yn lofa ac amgueddfa - cartre'r Baddondai Pen Pwll enwog, peirianwaith diwydiannol trwm a rhwydwaith o dwneli tanddaearol.

Llogwch y lleoliad unigryw hwn ar gyfer fideos cerddoriaeth, sesiynau ffotograffiaeth neu ffilmio teledu.

Cysylltwch â ni i drefnu ymweliad.

Orielau Glofaol

O Dan yr Wyneb

Mae'r twneli dwfn o dan yr amgueddfa yn rhan yn atyniad poblogaidd iawn erbyn heddiw - cyn hynny, fe'u defnyddiwyd gan lowyr wrth iddynt gloddio am lo.

Rydym ni'n croesawu ffilmio ar leoliad, a mae pob llogiad yn cefnogi'n gwaith wrth i ni ofalu am y darn arbennig hwn o'n hanes diwydiannol.

Big Pit Amguedfa Lofaol Cymru

Hanes Byw

Mae ein Tywyswyr Glofaol yn arbenigwyr profiadol, sy'n llawn straeon sy'n olrhain ein hanes diwydiannol.

Gofynnwch i ni sut y gallwch wneud y gorau o'u profiad i ddod â naws ac arbenigedd i raglen ddogfen neu ddarn am hanes cymdeithasol.

Big Pit Amguedfa Lofaol Cymru

Cefnogwch ein gwaith

Fel corff, rydym ni'n darparu mwy o gyfleuon dysgu y tu allan i'r dosbarth nag unrhyw sefydliad arall yng Nghymru, yn ogystal â gofalu am ein casgliad cenedlaethol.

Llogwch ein lleoliad ffilmio er mwyn cefnogi'n gwaith elusennol - yn darparu digwyddiadau, arddangosfeydd a chyfleon i 150,000 o ymwelwyr, bob blwyddyn.

Newyddion a'r Wasg

I weld beth sy'n digwydd yn ein hamgueddfa, neu i gysylltu â Swyddfa'r Wasg, ewch i'r dudalen newyddion a'r cyfryngau