Digwyddiadau

Arddangosfeydd

Arddangosfa: Drych ar yr Hunlun

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
16 Mawrth 2024 – 26 Ionawr 2025
10am-5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Talwch beth allwch chi
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Y Cymoedd

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
25 Mai–3 Tachwedd 2024
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Lily'n Ffeindio Ffosil

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Ffosilau o’r Gors

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
18 Mai 2019 – 2 Mawrth 2025
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Ailfframio Picton

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
1 Awst 2022 – 12 Ionawr 2025
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Datgelu Portread Monsieur Jules Dejouy gan Édouard Manet

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
17 Ionawr 2023 – 10 Ionawr 2025
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: 100 Celf

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
O 8 Awst 2023
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Casgliadau Newydd: Go Home Polish

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
O 27 Ionawr 2024
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Hawlio Heddwch

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
9 Mawrth–15 Medi 2024
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Ein Lleisiau Ni

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
16 Mawrth 2024 – 21 Ionawr 2025
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Cymru… ac ymerodraeth

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
O 4 Mai 2024
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: HAENAU gan Rhiannon Gwyn

Amgueddfa Lechi Cymru
26 Mai–1 Tachwedd 2024
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Ar Frig y Don – RNLI Cymru 200

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
22 Mehefin 2024 – 16 Mawrth 2025
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiadau a Sgyrsiau

Digwyddiad: Paned a Phapur

Amgueddfa Wlân Cymru
Dydd Mercher- pob pythefnos
12yp
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: STREIC! 1984-1985

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
1 Mawrth 2024 – 1 Mawrth 2025
9.30yb-4.30yh
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Te prynhawn Van Gogh

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
O 16 Mawrth 2024
12.00; 13.30; 15.00
Addasrwydd: Pawb
Pris: £23
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Ymweld â Gwesty’r Vulcan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
O 11 Mai 2024
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Archebwch ddetholiad o gwrw yn y Vulcan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
O 11 Mai 2024
Addasrwydd: Pawb
Pris: Manylion isod
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Teithiau Sain Ddisgrifiad yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
18 Gorffennaf a 12 Medi 2024
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Gorfodol
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Menter Gwyddoniaeth Mawr: 3 Gweithdai Gwych Gwahanol!

Amgueddfa Wlân Cymru
26 Gorffennaf, 9 a 23 Awst 2024
1yp-3yp
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am ddim
Archebu lle: Galw heibio
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Traed Bach Mwdlyd- Clwb Gwyllt gydag Ellie: 3 Gweithdai Gwyllt!

Amgueddfa Wlân Cymru
6, 15 a 30 o Awst 2024
10.30am-12.30pm a 1.30pm-3.30pm
Addasrwydd: AM: Dan 5 mlwydd oed; PM: 6+ mlwydd oed
Pris: £3 am bob plentyn
Archebu lle: Rhaid Archebu Tocyn
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: CoedLan – Cwrs Rhaffau Sain Ffagan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Pob penwythnos ac yn ystod gwyliau'r haf
10.15am, 11.30am, 12.45pm, 3pm, 4.15pm
Addasrwydd: Rhaid bod o leiaf 110cm o daldra i gymryd rhan
Pris: £20
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Ffair Draddodiadol

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
I 2 Medi 2024
Addasrwydd: Oed 2-11
Pris: O £1
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: ARTIFEX Ai ti fydd y pencrefftwr Rhufeinig?

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
Yn ystod gwyliau ysgol a phenwythnosau lleol.
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Arddangosiadau

Amgueddfa Lechi Cymru
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Cwrs: Cyflwyniad i Waith Gof - Amgueddfa Lechi Cymru

Amgueddfa Lechi Cymru
22 Mehefin, 14 Medi a 12 Hydref 2024
10:00-3pm
Addasrwydd: 18+
Pris: £150 | £125 gostyngiad
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad Digidol: Cyfarfod Agored Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

21 Mawrth, 27 Mehefin, 26 Medi a 12 Rhagfyr 2024
10.30am - 1pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Cofrestrwch drwy e-bostio Bwrdd@amgueddfacymru.ac.uk erbyn 5pm ar y dydd Llun cyn y cyfarfod.
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Awr Dawel yn yr Amgueddfa

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
30 Mehefin, 21 Gorffennaf, 18 Awst a 22 Medi 2024
3-4yp
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Dewch i Ganu!

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
2 Gorffennaf, 3 Awst a 7 Medi 2024
11am
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Sesiwn Sgiliau Technoleg

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
2, 16 Gorffennaf, 3 a 17 Medi 2024
1 - 3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Teithiau Ysbryd Castell Sain Ffagan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Dim Lle Ar Ôl
11–27 Gorffennaf 2024
Addasrwydd: 12+
Pris: £20
Archebu lle: www.darkwalestours.co.uk
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Dim Lle Ar Ôl
12–26 Gorffennaf 2024
Addasrwydd: 12+
Pris: £20
Archebu lle: www.darkwalestours.co.uk
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Llygod Bach yr Amgueddfa

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
12 Gorffennaf, 9 Awst, 13 Medi, 11 Hydref, 8 Tachwedd a 13 Rhagfyr 2024
10.15am - 12.15pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galw draw
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Diwrnod Agored - Y Sied Wehyddu

Amgueddfa Wlân Cymru
1–3 Awst 2024
2:30yp - 3:30yp
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Gwersyll y Fyddin Rufeinig

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
22–26 Gorffennaf 2024
10.30am-11.30am 11.30am -12.30pm 1.30pm-2.30pm 2.30pm-3.30pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: £2.50/plentyn
Archebu lle: Archebwch wrth gyrraedd
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Byti'r Arth

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
Dydd Llun a dydd Mercher trwy gydol gwyliau'r haf
11.30yb a 2yp
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Cyfleoedd i sgwrsio, cymryd rhan a dysgu am y Rhufeiniaid yn Gymraeg

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
22 Gorffennaf–30 Awst 2024
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Dewch i adnabod yr orielau celf

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
23 Gorffennaf–2 Awst 2024
Addasrwydd: 4+
Pris: £3
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Clocsio gyda Tudur Phillips

Amgueddfa Wlân Cymru
25 Gorffennaf 2024
10.30am, 11.30am, 1.30pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am ddim
Archebu lle: Rhaid archebu lle
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Creu Gyda Cardfwrdd

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
25 Gorffennaf, 1 a 8 Awst 2024
12pm a 2pm
Addasrwydd: Oed 7+
Pris: £2.50 y plentyn
Archebu lle: Tocynnau
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Lliwio ar Lechi!

Amgueddfa Lechi Cymru
25 Gorffennaf–1 Medi 2024
12pm - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: £1.50 y lechen
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Datganiad ar yr Organ

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
26 Gorffennaf 2024
13:00
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Tocyn am ddim i'w archebu o flaen llaw
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Gweithdy Brodwaith gydag Aurora Trinity Collective

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
26 Gorffennaf a 2 Awst 2024
11.00am - 1pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Yn rhad ac am ddim ond rhaid archebu tocyn i fynychu
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Lansiad Llyfr - Go Home Polish

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
27 Gorffennaf 2024
11am
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Dinomania yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
27–28 a 30 Gorffennaf–1 Awst 2024
11:30 - 13:00 [BSL ar gael am y sesiwn yma] / 14:00 - 15:30
Addasrwydd: 3+
Pris: £15 Plant | £15 Oedolion
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Actorion Preswyl Haf 2023

Amgueddfa Lechi Cymru
27 Gorffennaf–25 Awst 2024
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Dim angen bwcio - sesiynau galw mewn!
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Awr Dawel yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
28 Gorffennaf, 11 Awst a 22 Medi 2024
10am-11am
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galw heibio
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Mae mwy i Fywyd na Gwaith – Bae Haia Byt! yn dod i Big Pit

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
29 a 31 Gorffennaf 2024
11yb-3yh
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Cwrdd â Milwr Rhufeinig

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
29 Gorffennaf–2 Awst 2024
11am-1pm, 2pm-4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galw-heibio
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Gweithgareddau garddio gyda Jig-So

Amgueddfa Wlân Cymru
30 Gorffennaf 2024
10.30am-12.30yp
Addasrwydd: Meithrin/Cynradd
Pris: Am ddim
Archebu lle: Galw heibio
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Ffilm ar Fore o Haf: Migration (PG,2023)

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
31 Gorffennaf 2024
11am
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galw heibio
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Lindys Llon gyda Menter Gorllewin Sir Gâr a Magi Ann!

Amgueddfa Wlân Cymru
2 Awst 2024
10.30am-12.30pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am ddim
Archebu lle: Galw Heibio
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Dim Lle Ar Ôl
2–23 Awst 2024
Addasrwydd: 12+
Pris: £20
Archebu lle: www.darkwalestours.co.uk
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Mae mwy i Fywyd na Gwaith – Pinio’r gynffon ar y Merlyn

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
5 a 7 Awst 2024
11yb-3yp
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Diwrnod Chwarae Cenedlaethol – Awr Dawel

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
7 Awst 2024
10am - 11am
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Hawlio Heddwch – Gweithdy sash protestio

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
7 Awst 2024
11yb - 1yp
Addasrwydd: Teulu cyfan
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Diwrnod Chwarae Cenedlaethol

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
7 Awst 2024
11am - 2pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Gladiatoriaid

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
7, 14, 21 a 28 Awst 2024
10.30am-11.30am 11.30am -12.30pm 1.30pm-2.30pm 2.30pm-3.30pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: £2.50 / Plentyn
Archebu lle: Archebwch wrth gyrraedd
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Penydarren - Diwrnod Stêm

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
7 Awst a 8 Medi 2024
11:00yb-2yp
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Dwylo ar y gorffennol

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
9, 16, 23 a 30 Awst 2024
10.30am-12.30am & 1.30pm-3.30pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Teithiau Ysbryd Castell Sain Ffagan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Dim Lle Ar Ôl
9–30 Awst 2024
Addasrwydd: 12+
Pris: £20
Archebu lle: www.darkwalestours.co.uk
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Grŵp Sgetsio Sain Ffagan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
9 Awst, 13 Medi, 11 Hydref, 8 Tachwedd a 13 Rhagfyr 2024
10.30am-12pm
Addasrwydd: 16+
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Rhaid archebu lle.
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Cwrdd a Milwr yn Ystafell y Barics

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
10, 17, 24 a 31 Awst 2024
11am-1pm, 2pm-4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galw-hebio
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Mae Pantomeim Capten Barnacles

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
11 Awst 2024
12.30pm a 2.30pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: £3 y plentyn
Archebu lle: Tocynnau
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Parti Môr-ladron!

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
11 Awst 2024
12 - 4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Mae mwy i Fywyd na Gwaith – Bandiau Pres

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
12 a 14 Awst 2024
11yb-3yh
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Stori a Chân gyda Cymraeg i Blant

Amgueddfa Wlân Cymru
Wedi'i Ganslo
13 Awst 2024
10.30yb
Addasrwydd: Meithrin
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Archebwch le e-bostiwch catrin.jenkins@meithrin.cymru
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Ffilm ar Fore o Haf: Kung Fu Panda 4 (PG,2024)

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
14 Awst 2024
11am
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galw heibio
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Marchnad Grefftwyr De Cymru yn Sain Ffagan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
14–26 Awst 2024
10am - 5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Her Adeiladu Fawr K'Nex yr Haf

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
15, 22 a 29 Awst 2024
12.30 – 3.30yh
Addasrwydd: Oed 6+
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galw heibio
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Paentio ar y Cyd i’r Teulu

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Dim Lle Ar Ôl
17 Awst 2024
10.30am & 2.30pm
Addasrwydd: Oed 5+
Pris: £15 yp
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Mae mwy i Fywyd na Gwaith – Reslo

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
19 a 21 Awst 2024
11yb-3yh
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Crefftau Hwyliog gyda Menter Gorllewin Sir Gâr

Amgueddfa Wlân Cymru
20 Awst 2024
10.30am-12.30pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am ddim
Archebu lle: Galw heibio
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Teithiau Sain Ddisgrifiad yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
22 Awst 2024
11am
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Gorfodol
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Teithiau Dementia-gyfeillgar yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
Dim Lle Ar Ôl
6 Medi 2024
10am-1pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Archebu lle: yn hanfodol e-bostiwch: addysg.rhufeinig@amgueddfacymru.ac.uk
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Mae mwy i Fywyd na Gwaith – Rasio Colomennod

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
26 a 28 Awst 2024
11yb-3yh
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Gweithgareddau O dan y Môr gyda Jig-So

Amgueddfa Wlân Cymru
27 Awst 2024
10.30am-12.30pm
Addasrwydd: Meithrin/ Cynradd
Pris: Am ddim
Archebu lle: Galw heibio
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Ffilm ar Fore o Haf: IF (PG,2024)

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
28 Awst 2024
11am
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galw heibio
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: CELF GYDA'R HWYR: Sesiwn Baentio yn yr Amgueddfa

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
29 Awst 2024
7pm - 10.30pm
Addasrwydd: 18+. Oedolion yn unig
Pris: £28
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: PARTI PAENTIO: Celf i'r Teulu yn yr Amgueddfa

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
29 Awst 2024
3pm - 5pm
Addasrwydd: Teuluoedd. Argymhellir 6+ oed
Pris: £13 y person
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Parti Mawr Big Pit

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
1 Medi 2024
10:00am - 4:30pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Dysgu Nyddu

Amgueddfa Wlân Cymru
3ydd o Fedi 2024
10.30am-12.30yp
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Rhaid archebu tocyn
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Teithiau Sain Ddisgrifiad yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
6 Medi 2024
2.30pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Gorfodol
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Amgueddfa ar Daith: Gŵyl Grefft Cymru

Amgueddfa Wlân Cymru
6ed- 8fed o Fedi 2024
Addasrwydd: Pawb
Pris: £
Archebu lle: Rhaid prynu tocyn
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Ffair Hen Bethau a Gwneuthurwyr y Glannau

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
7 a 8 Medi 2024
10am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galw heibio
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Gŵyl Fwyd Amgueddfa Cymru 2024

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
7 a 8 Medi 2024
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
11–13 Medi 2024
Addasrwydd: 12+
Pris: £20
Archebu lle: darkwalestours.co.uk
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Clwb Crefft i Blant

Amgueddfa Wlân Cymru
14 Medi
10am-12pm
Addasrwydd: 8+
Pris: £
Archebu lle: Rhaid Archebu Tocyn
Mwy o wybodaeth

Cwrs: Cwrs Cerfio Llwyau - Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
14 Medi 2024
10:30am - 4:00pm
Addasrwydd: 16+
Pris: £65 | £55 Gostyngiad
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Stori a Chân gyda Menter Gorllewin Sir Gâr

Amgueddfa Wlân Cymru
1.30pm
Addasrwydd: 0-5
Pris: Am Ddim
Archebu lle: e-bostiwch nia@mgsg.cymru
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Paentio ar y Cyd - Hydref Equinox

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
20 Medi 2024
7pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £25 yp /2 am £45
Mwy o wybodaeth

Cwrs: Gwehyddu Basged Gymreig

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
21 Medi 2024
10:30 - 4yh
Addasrwydd: 16+*
Pris: £85 | £70 Gostyngiad
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Swper GRAFT – Cyhydnos yr Hydref

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
22 Medi 2024
6.30pm - 9.30pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £22.50 yp
Archebu lle: Tocynnau
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Ffair Hanes a Threftadaeth

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
28 Medi 2024
10am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Ffair Lyfrau Hanes Lleol

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
29 Medi 2024
10am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Cwrs: Darlunio Botanegol - Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
5 Hydref 2024
10.30am-4pm
Addasrwydd: 16+*
Pris: £75 | £60 gostyngiad
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Teithiau Ysbryd Castell Sain Ffagan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
11–17 Hydref 2024
Addasrwydd: 12+
Pris: £20
Archebu lle: darkwalestours.co.uk
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Dim Lle Ar Ôl
12–23 Hydref 2024
Addasrwydd: 12+
Pris: £20
Archebu lle: darkwalestours.co.uk
Mwy o wybodaeth

Cwrs: Cyrsiau Hanner Dydd: Cyflwyniad i Waith Gof - Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
14, 16 a 18 Hydref 2024
10 - 12 NEU 1 - 3
Addasrwydd: 18+
Pris: £75 | £60 gostyngiad
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Digwyddiad Arbennig i Noddwyr: Canolbwyntio ar Archaeoleg

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
17 Hydref 2024
6.30pm - 8.30pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am ddim i Noddwyr
Archebu lle: datblygu@amgueddfacymru.ac.uk
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Amgueddfa Dros Nos: Deinos

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
16 a 17 Tachwedd 2024
17:30 - 09:15
Addasrwydd: Teuluoedd. Plant 6-12 oed
Pris: £70 / £75 / £95
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Amgueddfa Dros Nos: Deinos

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
8 a 9 Mawrth 2025
17:30 - 09:15
Addasrwydd: Teuluoedd. Plant 6-12 oed
Pris: £70 / £75 / £95
Mwy o wybodaeth

Digwyddiadau Digidol

21 Mawrth, 27 Mehefin, 26 Medi a 12 Rhagfyr 2024, 10.30am - 1pm