Digwyddiadau

Digwyddiad: Awr Dawel yn yr Amgueddfa

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
30 Mehefin, 21 Gorffennaf, 18 Awst a 22 Medi 2024 , 3-4yp
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Gall mannau cyhoeddus fod yn anorthrech ac yn straen mawr i unigolion ag anghenion ychwanegol ac anableddau, a all yn ei dro achosi gorlwytho synhwyraidd.

Trwy gael gwared ar rai rhwystrau, sŵn a goleuadau llachar, gallwn greu amgylchedd sy'n gynhwysol, yn dawel ac yn ddiogel i bobl archwilio.

Dewch draw i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau i grwydro'r Amgueddfa gydol ein awr dawel!

Digwyddiadau