Arddangosfeydd

Digwyddiadau a Sgyrsiau

Digwyddiad
Clwb Llyfrau
20, 27 Medi, 4, 11, 18 Hydref, 1, 8, 15, 22, 29 Tachwedd 2016, 17, 24 a 31 Ionawr
10.30am
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Tlodi, Moderniaeth a Radicaliaeth: y 1930au
4, 11, 18, 25 Hydref, 1, 8, 15, 22, 29 Tachwedd a 6 Rhagfyr
2pm-4pm
Oedolion / £30pp
Digwyddiad
Y Chwyldro Ffrengig: 1780 - 1848
6, 13, 20, 27 Hydref, 3, 10, 17, 24 Tachwedd, 1 a 8 Rhagfyr
Oedolion / £30pp
Digwyddiad
Addurniadau Diwali
22 a 23 Hydref 2016
12.30pm-3.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Gŵyl Amgueddfeydd Cymru
2230 Hydref 2016
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilm Hanner Tymor: The Jungle Book (PG: 2016)
23 Hydref 2016
2.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Creaduriaid Carpiog
2428 Hydref 2016
12.30pm-3.30pm
Ymarferol / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilm Hanner Tymor: Finding Nemo
26 Hydref 2016
10.30am
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
Caffi Gwyddoniaeth: Ffiseg a Cherddoriaeth
26 Hydref 2016
7.30pm
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
TEDxSwansea Women: Taflu Goleuni ar Ferched
Dim Lle Ar Ôl
28 Hydref 2016
6pm-9pm
£10 y pen / Am Ddim
Digwyddiad
Hwyl Hyll Calan Gaeaf!
29 Hydref 2016
12pm-4pm
Ymarferol / Am Ddim
Digwyddiad
Noson o Ofn i’r Teulu
29 Hydref 2016
6.30pm
Teuluoedd / Tocynnau £2.50 y pen
Digwyddiad
Ffilm Hanner Tymor: Zootropolis 3D
30 Hydref 2016
2.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Diweddglo Mis Hanes Pobl Dduon
Digwyddiad
Diweddglo Mis Hanes Pobl Dduon
30 Hydref 2016
1pm-5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilmiau Misol i Blant: The Gruffalo (U: 2009)
2 Tachwedd 2016
10.30am
Dan 5 oed / Am Ddim
Digwyddiad
Dewch i Ganu
5 Tachwedd 2016
11am
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
Taith Gerdded Dylan Thomas: Uplands
5 Tachwedd 2016
11am
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Taith Gerdded Dylan Thomas: Marina Abertawe
6 Tachwedd 2016
2pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Helfa Lofrudd!
11 Tachwedd 2016
6.30pm – 10pm
Oedolion / Tocynnau’n £25 y pen
Digwyddiad
Clwb y Llygod Lleiaf: Anifeiliaid y Nos
11 Tachwedd 2016
10.30am – 12pm
Plant cyn oed ysgol a’u rhieni neu ofalwyr. / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad y Marina
13 Tachwedd 2016
10am – 3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Hanesion Hyll: O’r Pyllau i’r Ffosydd
13 Tachwedd 2016
11.30am, 1pm & 2.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Pinnau Pabi
13 Tachwedd 2016
12.30 – 3.30pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs a Blasu Gwin
18 Tachwedd 2016
7pm
Oedolion / Tocynnau’n £15/£12.50
Sgwrs
Dal i Sôn am Shakespeare
19 Tachwedd 2016
11am
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Crefftau Cynnil i Blant: Coeden Nadolig Bocsys Wyau
19 Tachwedd 2016
10.30am-12.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Cwrs
Y Stondin Grefftau: Addurniadau Nadolig Scandi Chic
19 Tachwedd 2016
1.30pm
Oedolion / £5 y pen
Digwyddiad
Ffair Werdd
19 a 20 Tachwedd 2016
10am – 5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Sparkle
26 Tachwedd 2016
11am – 4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Sparkle gyda’r Hwyr
26 Tachwedd 2016
7pm – 12am
Oedolion / £10
Digwyddiad
Ffilmiau Misol yr Amgueddfa: Eddie the Eagle (PG: 2016)
27 Tachwedd 2016
2.30pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Caffi Gwyddoniaeth
30 Tachwedd 2016
7.30pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Ffair Wydr Nadoligaidd
24 Rhagfyr 2016
10am – 4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Dewch i Ganu
3 Rhagfyr 2016
11am
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Diwrnod o Hwyl yr Ŵyl
3 Rhagfyr 2016
12pm – 4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Dwy Ffilm Nadoligaidd! The Snowman (U, 1982) The Snowman and The Snowdog (U, 2012)
4 Rhagfyr 2016
3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilmiau Misol i Blant: Stickman (U: 2015)
7 Rhagfyr 2016
10.30am
Plant dan 5 / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb y Llygod Lleiaf: Nadolig Llawen
9 Rhagfyr 2016
10.30am – 12pm
Plant cyn oed ysgol a’u rhieni neu ofalwyr. / Am Ddim
Digwyddiad
Ffair Nadolig ‘Vintage’ a Gwaith Llaw
11 Rhagfyr 2016
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad y Marina
11 Rhagfyr 2016
10am – 3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilm Nadoligaidd: The Nightmare Before Christmas 3D
11 Rhagfyr 2016
2.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Canu Carolau
14 Rhagfyr 2016
6pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cwis Nadoligaidd
15 Rhagfyr 2016
7pm
Oedolion / Tocynnau’n £3.50 y pen
Sgwrs
Gwarchod Treftadaeth ac Anghenraid Milwrol
17 Rhagfyr 2016
11am
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Gwarchod Treftadaeth ac Anghenraid Milwrol
18 Rhagfyr 2016
10am – 4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilm Nadoligaidd: Miracle on 34th Street (U: 1947)
18 Rhagfyr 2016
2.30pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Calendrau Cŵl
2831 Rhagfyr 2016
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilmiau Misol i Blant: The Gruffalo’s Child (U: 2011)
4 Ionawr 2017
10.30am
Plant tan 5 / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb y Llygod Lleiaf: Blwyddyn Newydd
6 Ionawr 2017
10.30am – 12pm
Plant cyn oed ysgol a’u rhieni neu ofalwyr. / Am Ddim
Digwyddiad
Dewch i Ganu
7 Ionawr 2017
11am
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Pypedau’r Fari Lwyd
7 a 8 Ionawr 2017
12.30pm – 3.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Noson o Wylio’r Sêr
13 Ionawr 2017
7pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Sioe Ofod 3D
13 Ionawr 2017
7pm
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
Nelson: ei fywyd a’i ddylanwad
14 Ionawr 2017
11am
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Crefftau Cynnil i Blant: Eliffant Potel Laeth
14 Ionawr 2017
10.30am-12.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Cwrs
Y Stondin Grefftau: Bag Siopa wedi’i Ailgylchu
14 Ionawr 2017
1.30pm
Oedolion / £5 y pen
Sgwrs
O’r Tywyllwch
14 Ionawr 2017
2pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilmiau Misol yr Amgueddfa: Wall-E (U: 2008)
15 Ionawr 2017
2.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
Dai a Tomi
21 Ionawr 2017
11am
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Santes Dwynwen – Creaduriaid Cariadus
21 a 22 Ionawr 2017
12.30pm – 3.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Caneuon Serch gyda Bronwen Lewis
22 Ionawr 2017
2pm –3pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Caffi Gwyddoniaeth
25 Ionawr 2017
7.30pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Penwythnos Môr-ladron
28 a 29 Ionawr 2017
12pm -4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Llawfeddyg Llong y Môr-ladron
28 a 29 Ionawr 2017
11am -4pm
Teuluoedd / Am Ddim