Digwyddiadau

Arddangosfeydd

Gŵyl Bwytho Abertawe
Arddangosfa
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
1026 Awst 2018, 10am-5pm
Carreg Ffarwel - Glowyr De Cymru
Arddangosfa
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
7 Gorffennaf2 Medi 2018
Porthladdoedd Coll Cymru
Arddangosfa
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
30 Mehefin21 Hydref 2018
Môr-ladron: Mwy na Chwedlau
Arddangosfa
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
30 Mawrth30 Medi 2018

Digwyddiadau a Sgyrsiau

Digwyddiad
Llwybr y Llygod Mawr
25 Gorffennaf2 Medi 2018
10am-4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Gŵyl Bwytho Abertawe : Marchnad Crefftwyr a Masnachwyr
18 a 19 Awst 2018
10am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Datgodiwr Môr-ladron
2225 Awst 2018
12:30pm-3:30pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Gwneud Rhaff
2426 Awst 2018
12:30pm-3:30pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Diwrnod y Môr-ladron
25 Awst 2018
12pm-4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Sioe Barti Ddu
25 Awst 2018
1pm & 3pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Ysgol Fôr-ladron
29 Awst1 Medi 2018
12pm, 1pm, 2pm & 3pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Rhaid archebu lle - (029) 2057 3600
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Clasur o Ffilm: Georgy Girl (12, 1966)
31 Awst 2018
1:30pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Dewch i Ganu
1 Medi 2018
11am
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Clasur o Ffilm: Treasure Island (U, 1950)
1 Medi 2018
11am
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Ffilmiau Misol yr Amgueddfa: The BFG (PG, 2016)
2 Medi 2018
2pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Clwb Llyfrau
18 a 25 Medi
10:30am
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Rhaid archebu lle - (029) 2057 3600
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Ffilmiau Misol i Blant: Fantastic Mr Fox (PG, 2009)
5 Medi 2018
10:30am
Addasrwydd: Yn erbyn y ffermwyr creulon sy'n ceisio dinistrio
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Clwb y Llygod Lleiaf – Roald Dahl
7 Medi 2018
10:30am-12:00pm
Addasrwydd: Ar gyfer plant cyn oed ysgol a’u rhieni neu ofalwy
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Marchnad y Marina
9 Medi 2018
10am-3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Ffair Grefftau Vintage Abertawe
9 Medi 2018
10am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Codi Stêm
9 Medi 2018
12:00pm-3:30pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Sgwrs
Oriel Science Cafe: Diwedd Amser: Hanes dyfodol y Bydysawd
14 Medi 2018
7:30pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Sgwrs
Dug Fenis: Tywysog neu Garcharor
15 Medi 2018
11am
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Diwrnod Roald Dahl
15 Medi 2018
12pm-4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Roald Dahl: Dychmygwch!
15 Medi 2018
1pm-3pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Sgwrs
Diwrnod Hanes
22 Medi 2018
10am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Ffilmiau Misol yr Amgueddfa: Suffragette (12A, 2015)
23 Medi 2018
2pm
Addasrwydd: 12A
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Dawns Amser Te
26 Medi 2018
12pm-4pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Rhain archebu lle - ffon: 02920 573600
Mwy o wybodaeth
Sgwrs
Oriel Science Cafe
26 Medi 2018
7:30pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Clasur o Ffilm: Rebel Without a Cause (PG, 1955)
28 Medi 2018
1:30pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Dathlu'r Arwr
29 Medi 2018
12pm-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
The Haywood Sisters
29 Medi 2018
1pm a 2.30pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth