Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Cyfarfod Agored Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

21 Mawrth, 27 Mehefin, 26 Medi a 12 Rhagfyr 2024 , 10.30am - 1pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Cofrestrwch drwy e-bostio Bwrdd@amgueddfacymru.ac.uk erbyn 5pm ar y dydd Llun cyn y cyfarfod.

Gwahoddir aelodau’r cyhoedd sydd â diddordeb yng ngwaith Amgueddfa Cymru i fynychu cyfarfod chwarterol Bwrdd yr Amgueddfa dros fideo. Cynhelir pob cyfarfod rhwng 9.30am – 1.30pm ar y dyddiadau calynol yn 2024:

  • Dydd Iau 21 Mawrth
  • Dydd Iau 27 Mehefin
  • Dydd Iau 26 Medi
  • Dydd Iau 12 Tachwedd

Mae gan Fwrdd yr Ymddiriedolwyr – corff llywodraethol Amgueddfa Cymru, sy’n gyfrifol am reoli a gweinyddu cyllid ac eiddo’r Amgueddfeydd – yr awdurdod i benderfynu ar unrhyw fater sy’n ymwneud â materion Amgueddfa Cymru.

I fynychu’r cyfarfod, fydd yn ddwyieithog gyda chyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i Saesneg, cofrestrwch drwy e-bostio Bwrdd@amgueddfacymru.ac.uk erbyn 5pm ar y dydd Llun cyn y cyfarfod. Darperir rhagor o gyfarwyddiadau ymuno wedi i chi gofrestru. Ni allwn eich cofrestru wedi’r dyddiad cau hwn.

Digwyddiadau