Cefnogwch Ni

Bryn Eryr

Elusen ydym ni, a'n nod yw i ysbrydoli pobl - trwy ein casgliadau, arddangosfeydd a'n gwaith yn y gymuned.


Cyfrannu Nawr


Mae amgueddfeydd yn gallu newid bywydau pobl er gwell. Rydym ni wedi bod yn gofalu am dreftadaeth, celf a hanes natur ein cenedl ers 1907, ac rydym ni'n dibynnu ar eich cefnogaeth hael.

Mae ein prosesydd rhoddion, Charity Checkout yn wasanaeth allanol sy'n cynnig ei wasanaethau trwy gyfrwng y Saesneg. 'Rydym wedi gwneud pob ymdrech i gyfieithu eu gwasanaeth ble bo'n bosibl yn dechnegol. Os fyddai'n well gennych drafod eich rhodd yn Gymraeg, cysylltwch â ni i drafod ymhellach.