Cefnogwch Ni

Neges gan David Anderson, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Amgueddfa Cymru

Heb os, mae hwn yn gyfnod anodd iawn i bob un ohonom wrth i ni wynebu argyfwng cenedlaethol gyda'n gilydd.

I bob un ohonom ni ar draws Amgueddfa Cymru, mae cau ein hamgueddfeydd, sydd fel arfer dan eu sang gydag ysgolion, teuluoedd a grwpiau cymunedol yn ogystal ag ymwelwyr eraill, wedi bod yn brofiad heriol ac emosiynol ar brydiau.

Cyfrannu Nawr

Pan agorodd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ym 1928 roedd atgofion erchyllterau'r Rhyfel Byd Cyntaf a’r pandemig ffliw byd-eang yn fyw iawn. Yn ystod y rhyfel, gyda'r Amgueddfa heb orffen cael ei hadeiladu, roedd ei dyfodol yn ansicr.

Ond parhaodd y genedl i gredu bod angen Amgueddfa Genedlaethol. O ganlyniad, yn ystod y ganrif ddiwethaf, mae ein cyfraniad i ddatblygiad Cymru a'i bywyd diwylliannol wedi bod yn amhrisiadwy. A allwn ni ddychmygu faint tlotach fyddai Cymru bellach, ym mhob ffordd, pe na bai hyn wedi digwydd?

Heddiw rydym yma i alluogi pobl a chymunedau yng Nghymru i gael bywydau gwell a chyfoethocach yn ddiwylliannol, i warchod ein hamgylchedd naturiol, ac i gynnal ac adeiladu ein cysylltiadau â phobloedd yn Ewrop ac ar draws y byd.

Elusen ydym ni ac mae angen ein cefnogwyr yn fwy nag erioed i sicrhau llwyddiant parhaus Amgueddfa Cymru wrth gyflawni ein nod o Ysbrydoli pobl, Newid bywydau.

Rydym ni'n ddiolchgar iawn am bob rhodd gan ein hymwelwyr ac maent yn gwneud gwahaniaeth mawr. Os ydych yn teimlo eich bod yn gallu helpu eich amgueddfa genedlaethol ar yr adeg anodd hon, byddem yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth yn fawr iawn.


Cyfrannu Nawr

Mae ein prosesydd rhoddion, Charity Checkout yn wasanaeth allanol sy'n cynnig ei wasanaethau trwy gyfrwng y Saesneg. 'Rydym wedi gwneud pob ymdrech i gyfieithu eu gwasanaeth ble bo'n bosibl yn dechnegol. Os fyddai'n well gennych drafod eich rhodd yn Gymraeg, cysylltwch â ni i drafod ymhellach.

Llun o’r Brif Neuadd yn cael ei hadeiladu, Awst 1915

Llun o’r Brif Neuadd yn cael ei hadeiladu, Awst 1915