Ein Cefnogi

Plentyn yn rhedeg drwy'r ardd
Merch ifanc yn edrych drwy chwyddwydr pren

Helpwch ni i ysbrydoli pawb gyda stori Cymru

Rydyn ni’n elusen ac mae eich rhoddion, boed fawr neu fach, yn ein helpu i sicrhau bod Amgueddfa Cymru yn perthyn i bawb ac yma at ddefnydd pawb.


Rydych chi’n ein helpu i:

  • Roi cyfleoedd i deuluoedd gael chwarae, archwilio, creu a chyfathrebu
  • Cefnogi lles pobl â dementia
  • Creu cysylltiadau â phobl sydd ddim yn meddwl bod yr amgueddfa yn perthyn iddiyn nhw – er enghraifft trwy ein gwaith gydag elusennau digartrefedd fel The Wallich a Llamau

Dewch i fod yn rhan o stori Cymru trwy gyfrannu heddiw.

Cyfrannu