Cefnogwch Ni

Bryn Eryr

Elusen ydym ni, a'n nod yw i ysbrydoli pobl - trwy ein casgliadau, arddangosfeydd a'n gwaith yn y gymuned.


Cyfrannu 'Nawr trwy Charity Checkout


Mae amgueddfeydd yn gallu newid bywydau pobl er gwell. Rydym ni wedi bod yn gofalu am dreftadaeth, celf a hanes natur ein cenedl ers 1907, ac rydym ni'n dibynnu ar eich cefnogaeth hael.

Mae Charity Checkout yn wasanaeth allanol sy'n cynnig ei wasanaethau trwy gyfrwng y Saesneg: i roi yn Gymraeg gallwch ddefnyddio ein siop arlein neu cysylltwch â ni i drafod.