Ymunwch heddiw

Dau berson yn Amgueddfa'r Glannau

Eich ysbrydoli

Ymunwch i ddechrau profi'r gorau sydd gan eich Amgueddfa i'w gynnig.

Mae aelodau yn cael mynediad arbennig at y profiadau, y bobl, y gwrthrychau a’r llefydd sy’n ein gwneud yn deulu unigryw.

Merch ifanc yn edrych ar gasgliad pili pala

Cynnig arbennig

Am gyfnod cyfyngedig, gall Aelodau Teulu Amgueddfa Cymru ddewis manteisio ar gynnig arbennig i ychwanegu Aelodaeth blwyddyn Teulu Cadw hefyd. Pris Aelodaeth ar y Cyd i deulu am flwyddyn i'r ddau sefydliad yw £120, gan ganiatáu mynediad i holl safleoedd Cadw a holl amgueddfeydd Amgueddfa Cymru ledled Cymru a'n helpu i warchod hanesyddol a diwylliant Cymru.

Teulu yn Amgueddfa Lechi Llanberis

Pam ymuno?

Ymunwch heddiw i ddod yn agosach fyth i'ch Amgueddfa Genedlaethol ar draws pob un o'r wyth safle a dechrau cael buddion eich aelodaeth yn syth bin:

  • Mynediad am ddim i arddangosfeydd sydd rhaid talu amdanynt
  • Gwybodaeth ymlaen llaw am ddigwyddiadau gyda thocynnau a chynnigon arbennig i Aelodau
  • Gostyngiad o 10% i Aelodau yn y siop a’r caffi - gyda chynigion a chyfleoedd siopa arbennig
  • Cylchlythyr digidol misol
  • Cerdyn a llyfryn aelodaeth
  • * Mae opsiynau eraill yn cynnwys ein Cynllun Noddwyr, Cylch y Cyfarwyddwr a Chylch y Llywydd.

Bachgen yn sefyll o flaen blancedi yn yr amgueddfa wlan

Wrth ddod yn aelod, byddwch yn ein helpu i helpu eraill.

Credwn fod gan bawb yr hawl i gael mynediad i'w diwylliant a'u treftadaeth yn rhad ac am ddim. Wedi'r cyfan, mae'r casgliadau cenedlaethol yn perthyn i bobl Cymru.

Aelodaeth Unigol £48 y flwyddyn / Aelodaeth ar y Cyd £60 y flwyddyn / Aelodaeth Teulu £76 y flwyddyn*

Teulu yn ymweld a Big Pit

Sut i ymuno

Ar-lein

Mewn person yn un o'n hamgueddfeydd

Drwy'r post [PDF]

Dychwelwch y ffurflen i:
Tîm Aelodaeth
Adran Datblygu
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

Person ifanc yn Big Pit

Mae pob aelodaeth yn cyfrif

Drwy ymaelodi rydych yn cefnogi Amgueddfa Cymru i wella ein cyfleusterau, creu arddangosfeydd newydd, cynnal digwyddiadau unigryw, a pharhau i adeiladu'r partneriaethau sy'n ein helpu i Ysbrydoli Pobl a Newid Bywydau.