Rydym ar agor!

Bydd tocynnau yn cael eu rhyddhau bob pythefnos ar ddydd Mercher ar gyfer ymweliadau am y bythefnos i ddod. Mae'r amgueddfa ar agor ar ddydd Iau, Gwener a Sadwrn.

Bydd angen archebu tocyn am ddim cyn ymweld a dilyn canllawiau iechyd a diogelwch, gan gynwnys gwisgo gorchudd wyneb yn yr adeiladau.

Peidiwch ceisio archebu neu ymweld os ydych chi mewn ardal sydd dan glo oherwydd COVID-19.

Hoffem annog ymwelwyr i lawrlwytho App COVID-19 GIG ac i sganio’r codau QR wrth i chi ddod i mewn i’n hamgueddfeydd. Bydd y codau yn cael eu harddangos mewn mannau cyhoeddus o amgylch ein hadeiladau.

Dyma beth sydd angen i chi ei wybod