Y Sied Wehyddu (a oedd yn gartref i'r gwehyddion masnachol Melin Teifi)

Mae Melin Teifi bellach wedi ymddeol, gyda adeilad y Sied Wehyddu ar gau i’r cyhoedd tra bod Amgueddfa Cymru yn gwneud gwaith cadwraeth ac aildrefnu.

Mae Amgueddfa Cymru wedi prynnu peiriannau Melin Teifi, er mwyn garchod sgiliau traddodiadol. Ein gobaith yw y bydd cyfle yn y dyfodol i ymwelwyr wylio ein crefftwyr yn ddefnyddio’r peiriannau i greu gwlanen fydd ar gael i’w brynnu yn siop yr Amgueddfa.

Mae Amgueddfa Wlan Cymru ar agor fel arfer. 

Digwyddiadau

Amgueddfa Wlân Cymru
11 Mai, 8 Mehefin a 13 Gorffennaf 2023, 1:30yp
Amgueddfa Wlân Cymru
10 Mehefin 2023

Tanysgrifiwch i'n e-newyddlen fisol

Newsletter

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol