Heol ar Gau

 

Yn dilyn tirlithriad diweddar, mae'r A484 yng Nghwmduad ar gau. Dilynwch arwyddion gwyro ar hyd B433 Heol Caerfyrddin i Gastell Newydd Emlyn.