Swydda'r Wasg

Ymwelydd yn edrych ar beintiadau mewn oriel gelf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Sgerbwd deinosor
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Ymwelydd yn edrych ar arddangosfa
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
Trên yn Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Oedolyn a phlentyn
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Dau fachgen yn gwisgo arfwisg Rufeinig
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
Hen drên llechi
Amgueddfa Lechi Cymru
Heislan
Amgueddfa Wlân Cymru

Croeso i swyddfa'r wasg Amgueddfa Cymru

Yma gallwch ganfod cysylltiadau i'r wasg, datganiadau i'r wasg, a gweld lluniau.

Mae Swyddog Cyfathrebu yn gyfrifol am bob un o'r saith amgueddfa genedlaethol.

Croesawn bob cais ffilmio a ffotograffiaeth. Os hoffech ffilmio neu dynnu ffotograffau yn un o'n hamgueddfeydd, cysylltwch â Swyddog Cyfathrebu yr amgueddfa unigol.

Manylion Cyswllt

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Cyfeiriad: Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NP
Hafan Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Swyddog Cyfathrebu Marchnata 
Gethin Jones
Ffôn: (029) 2057 3192
Ebost: gethin.jones@museumwales.ac.uk

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Cyfeiriad: Sain Ffagan, Caerdydd CF5 6XB
Hafan Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Swyddog Cyfathrebu Marchnata
Ellen Davies
Ffôn: (029) 2057 3486
Ebost: ellen.davies@museumwales.ac.uk

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Cyfeiriad: Y Stryd Fawr, Caerllion, Casnewydd NP18 1AE
Hafan Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Swyddog Cyfathrebu Marchnata
Kathryn Jenkins
Ffôn: (029) 2057 3666
Ebost: kathryn.jenkins@amgueddfacymru.ac.uk

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Cyfeiriad: Blaenafon, Torfaen NP4 9XP
Hafan Big Pit

Swyddog Cyfathrebu Marchnata
Kathryn Jenkins
Ffôn: (029) 2057 3666
Ebost: kathryn.jenkins@amgueddfacymru.ac.uk

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Cyfeiriad: Ffordd Ystumllwynarth, Ardal Forwrol, Abertawe SA1 3RD
Hafan Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Swyddog Cyfathrebu
Jenny Walford
Ffôn: (029) 2057 3616
Ebost: jenny.walford@museumwales.ac.uk

Amgueddfa Wlân Cymru

Cyfeiriad: Dre-fach Felindre, ger Castellnewydd Emlyn, Llandysul, Sir Gaerfyrddin SA44 5UP
Hafan Amgueddfa Wlân Cymru

Swyddog Cyfathrebu
Jenny Walford
Ffôn: (029) 2057 3616
Ebost: jenny.walford@museumwales.ac.uk

Amgueddfa Lechi Cymru

Cyfeiriad: Llanberis, ym Mharc Gwledig Padarn LL55 4TY
Hafan Amgueddfa Lechi Cymru

Swyddog Cyfathrebu
Julie Williams
Ffôn: (029) 2057 3707
Ebost: julie.williams@amgueddfacymru.ac.uk