Swydda'r Wasg

Croeso i Adran Gyfathrebu Amgueddfa Cymru sy'n gofalu am ein teulu o saith amgueddfa, y ganolfan gasgliadau genedlaethol a gwasanaethau eraill.

Am ragor o wybodaeth am logi ein lleoliadau neu ffilmio ar leoliad, ewch i'n tudalen

Amgueddfa Cymru: Llogi

. Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, ewch i'n tudalen

Cysylltwch â Ni

Manylion Cyswllt

Mae ein tîm cyfathrebu yn gofalu am bopeth o gyhoeddiadau newyddion am ddarganfyddiadau newydd i gaffael gweithiau celf, a digwyddiadau ac arddangosfeydd. Cysylltwch â ni os ydych angen delwedd arbennig o'n safleoedd neu fynediad at asedau ein brand arnoch chi. Ebostiwch ni:

cyfathrebu@amgueddfacymru.ac.uk.

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Cyfeiriad: Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NP

Hafan

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Cyfeiriad: Sain Ffagan, Caerdydd CF5 6XB

Hafan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Cyfeiriad: Y Stryd Fawr, Caerllion, Casnewydd NP18 1AE

Hafan

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Cyfeiriad: Blaenafon, Torfaen NP4 9XP

Hafan

Big Pit

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Cyfeiriad: Ffordd Ystumllwynarth, Ardal Forwrol, Abertawe SA1 3RD

Hafan

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Amgueddfa Wlân Cymru

Cyfeiriad: Dre-fach Felindre, ger Castellnewydd Emlyn, Llandysul, Sir Gaerfyrddin SA44 5UP

Hafan

Amgueddfa Wlân Cymru

Amgueddfa Lechi Cymru

Cyfeiriad: Llanberis, ym Mharc Gwledig Padarn LL55 4TY

Hafan

Amgueddfa Lechi Cymru