Swydda'r Wasg

oriel
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
esgyrn deinasor
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
person mewn oriel
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
hen dren

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

oedolyn a phlentyn
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
dau fachgen yn gwisgo arfwisg rhufeinig
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
hen dren llechi

Amgueddfa Lechi Cymru

heislan
Amgueddfa Wlân Cymru

Croeso i swyddfa'r wasg Amgueddfa Cymru

Yma gallwch ganfod cysylltiadau i'r wasg, datganiadau i'r wasg, a gweld lluniau.

Mae Swyddog Cyfathrebu yn gyfrifol am bob un o'r saith amgueddfa genedlaethol.

Croesawn bob cais ffilmio a ffotograffiaeth. Os hoffech ffilmio neu dynnu ffotograffau yn un o'n hamgueddfeydd, cysylltwch â Swyddog Cyfathrebu yr amgueddfa unigol.

Manylion Cyswllt

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Cyfeiriad: Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NP
Hafan am Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Swyddog Cyfathrebu Marchnata 
Gethin Jones
Ffôn: (029) 2057 3192
Ebost: gethin.jones@museumwales.ac.uk

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Cyfeiriad: Sain Ffagan, Caerdydd CF5 6XB
Hafan am Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Swyddog Cyfathrebu Marchnata
Ellen Davies
Ffôn: (029) 2057 3486
Ebost: ellen.davies@museumwales.ac.uk

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Cyfeiriad: Y Stryd Fawr, Caerllion, Casnewydd NP18 1AE
Hafan am Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Swyddog Cyfathrebu Marchnata
Kathryn Jenkins
Ffôn: (029) 2057 3666
Ebost: kathryn.jenkins@amgueddfacymru.ac.uk

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Cyfeiriad: Blaenafon, Torfaen NP4 9XP
Hafan am Big Pit

Swyddog Cyfathrebu Marchnata
Kathryn Jenkins
Ffôn: (029) 2057 3666
Ebost: kathryn.jenkins@amgueddfacymru.ac.uk

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Cyfeiriad: Ffordd Ystumllwynarth, Ardal Forwrol, Abertawe SA1 3RD
Hafan am Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Swyddog Cyfathrebu
Jenny Walford
Ffôn: (029) 2057 3616
Ebost: jenny.walford@museumwales.ac.uk

Amgueddfa Wlân Cymru

Cyfeiriad: Dre-fach Felindre, ger Castellnewydd Emlyn, Llandysul, Sir Gaerfyrddin SA44 5UP
Hafan am Amgueddfa Wlân Cymru

Swyddog Cyfathrebu
Jenny Walford
Ffôn: (029) 2057 3616
Ebost: jenny.walford@museumwales.ac.uk

Amgueddfa Lechi Cymru

Cyfeiriad: Llanberis, ym Mharc Gwledig Padarn LL55 4TY
Hafan am Amgueddfa Lechi Cymru

Swyddog Cyfathrebu
Julie Williams
Ffôn: (029) 2057 3707
Ebost: julie.williams@amgueddfacymru.ac.uk