Swydda'r Wasg

Menyw ifanc yn edrych ar y casgliad o ddeinosoriaid

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Dyn ifanc yn mwynhau edrych ar ddarn o waith celf cyfoes

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Trên yn Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau - Injan Penydarren

Amgueddfa Wlân Cymru - Melin Teifi

Croeso i Adran Gyfathrebu Amgueddfa Cymru sy'n gofalu am ein teulu o saith amgueddfa, y ganolfan gasgliadau genedlaethol a gwasanaethau eraill.

Yma fe gewch chi ddatganiadau i'r wasg, a mynediad at ddelweddau a'n brand at eich defnydd chi.

Mae ein tîm cyfathrebu yn gofalu am bopeth o gyhoeddiadau newyddion am ddarganfyddiadau newydd i gaffael gweithiau celf, a digwyddiadau ac arddangosfeydd. Cysylltwch â ni: cyfathrebu@amgueddfacymru.ac.uk.

Am ragor o wybodaeth am logi ein lleoliadau neu ffilmio ar leoliad, ewch i'n tudalen Amgueddfa Cymru: Llogi. Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, ewch i'n tudalen Cysylltwch â Ni

Manylion Cyswllt

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Cyfeiriad: Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NP
Hafan Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Cyfeiriad: Sain Ffagan, Caerdydd CF5 6XB
Hafan Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Cyfeiriad: Y Stryd Fawr, Caerllion, Casnewydd NP18 1AE
Hafan Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Cyfeiriad: Blaenafon, Torfaen NP4 9XP
Hafan Big Pit

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Cyfeiriad: Ffordd Ystumllwynarth, Ardal Forwrol, Abertawe SA1 3RD
Hafan Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Amgueddfa Wlân Cymru

Cyfeiriad: Dre-fach Felindre, ger Castellnewydd Emlyn, Llandysul, Sir Gaerfyrddin SA44 5UP
Hafan Amgueddfa Wlân Cymru

Amgueddfa Lechi Cymru

Cyfeiriad: Llanberis, ym Mharc Gwledig Padarn LL55 4TY
Hafan Amgueddfa Lechi Cymru