Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

Dathlu Bywydau Pobl Dduon yng nghylchgrawn celf digidol newydd Amgueddfa Cymru

13 Hydref 2020

Heddiw (13 Hydref 2020), mae Amgueddfa Cymru yn lansio ei chylchgrawn celf digidol newydd, Cynfas (amgueddfa.cymru/Cynfas), i hyrwyddo iechyd a llesiant pobl Cymru drwy’r celfyddydau a diwylliant. Mae’r rhifyn cyntaf hwn yn canolbwyntio ar Fis Hanes Pobl Dduon ac mae wedi’i olygu gan Gynhyrchydd Amgueddfa Cymru, Umulkhayr Mohamed.

£55,000 wedi’i ddyfarnu i Amgueddfa Cymru i helpu ei darpariaeth addysg ar draws Cymru yn ystod COVID-19

8 Hydref 2020

Sefydliad y Fonesig Vivien Duffield yn rhoi £2.5m i ddiogelu addysg ddiwylliannol mewn 66 sefydliad ledled y DU 

Lansio adnodd digidol Cysur mewn Casglu ar Ddiwrnod Cenedlaethol Celf mewn Cartrefi Gofal

24 Medi 2020

Amgueddfa Cymru yn defnyddio’r casgliadau cenedlaethol i wella lles mewn cartrefi gofal yn ystod y pandemig

Dros y pum mis diwethaf mae Amgueddfa Cymru wedi bod yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i rannu gwrthrychau o’r casgliad cenedlaethol sydd wedi bod yn gysur i bobl mewn cyfnodau o ofid a chaledi. O botel ddŵr poeth a thedi, i flanced a chloc dad-cu, y gobaith oedd rhoi cysur i bobl, codi calonnau, a gwella lles pobl yn ystod pandemig COVID-19.

Amgueddfa Cymru yn croesawu dau aelod newydd i’r Bwrdd

23 Medi 2020

Abigail Lawrence a Richard Thomas i gryfhau'r oruchwyliaeth o ymgysylltu â'r cyhoedd a dysgu STEM yn amgueddfeydd cenedlaethol Cymru

Cynfas, cylchgrawn celf rhyngweithiol arlein: Galwad am gyfranwyr i'n hail rifyn

21 Medi 2020

Bydd ein hail rifyn yn canolbwyntio ar Ddiwylliant Gweledol a Iechyd.

  • Oes gan ddiwylliant gweledol ran i’w chwarae ym maes iechyd a lles?
  • Sut mae diwylliant gweledol yn adlewyrchu profiad yr unigolyn?
  • Sut all diwylliant gweledol gyfrannu at weledigaeth iechyd a lles ehangach, allai gynnwys cynrychiolaeth a grymuso?
  • Sut allwn ni ddefnyddio diwylliant gweledol i herio neu ddatblygu meddwl?

Amgueddfa Cymru yn caffael paentiadau pwysig o ogledd Cymru

16 Medi 2020

Mae grŵp arbennig o baentiadau dyfrlliw o ogledd Cymru o’r 1770au, a helpodd i sefydlu Cymru fel cyrchfan i ymwelwyr, wedi’i brynu gan Amgueddfa Cymru diolch i gefnogaeth gan y Gronfa Gelf, Cronfa Goffa’r Dreftadaeth Genedlaethol, a rhoddwr preifat.

Beth i'w wneud gyda Picton?

26 Awst 2020

Amgueddfa Cymru a’r Panel Cynghori Is-Sahara yn cydweithio i ail-adrodd hanes Thomas Picton 

 

Archif Newyddion