Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

Amgueddfa Cymru yn caffael ffotograffau unigryw Bernd a Hilla Becher o strwythurau diwydiannol Cymru

25 Tachwedd 2021

Mae Amgueddfa Cymru wedi prynu darn unigryw o gelf gan Bernd a Hilla Becher, dau o ffotograffwyr pwysicaf yr ugeinfed ganrif, diolch i gymorth y Gronfa Gelf a Sefydliad Henry Moore. Mae’r artistiaid o’r Almaen yn adnabyddus am eu teipolegau - ffotograffau o un math o strwythur diwydiannol, wedi’u gosod mewn grid.

Amgueddfa Cymru yn defnyddio ei chasgliadau i wella lles mewn cartrefi gofal

19 Tachwedd 2021

Yn dilyn llwyddiant project Amgueddfa Cymru, Cysur mewn Casglu, yn ystod pandemig Covid-19, mae adnoddau digidol newydd wedi’u datblygu i gysylltu pobl sy’n byw mewn cartrefi gofal ac yn wynebu ynysu cymdeithasol â chasgliadau cenedlaethol Cymru.

Portread o Picton i gael ei dynnu i lawr a’i ail-ddehongli yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

2 Tachwedd 2021

Mae portread o’r Is-gadfridog Syr Thomas Picton wedi’i dynnu i lawr o oriel Wynebau Cymru yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Bydd yn cael ei gadw yn storfeydd yr Amgueddfa cyn cael ei ail-ddehongli a’i arddangos eto dros y misoedd nesaf.

David Hurn: Llun am Lun yn dychwelyd i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

22 Hydref 2021

Arddangosfa newydd o ffotograffau o gasgliad personol y ffotograffydd David Hurn yn agor heddiw (23 Hydref) yn oriel ffotograffau Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd am dorri rheolau celf

22 Hydref 2021

Arddangosfa newydd yn pontio pum canrif o gelf ac yn dangos caffaeliadau mawr newydd am y tro cyntaf

Comisiynau newydd i ail-fframio etifeddiaeth Thomas Picton yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

5 Hydref 2021

Heddiw (5 Hydref) mae Amgueddfa Cymru wedi cyhoeddi dau gomisiwn newydd i artistiaid fydd yn ail-fframio etifeddiaeth Is-gadfridog Syr Thomas Picton (1758-1815). Gobaith yr amgueddfa yw bod y comisiynau yn rhoi llwyfan i’r lleisiau a esgeuluswyd yn wreiddiol wrth adrodd stori Picton, neu’r rheiny a welodd yr effaith mwyaf ar eu bywydau o ganlyniad i waddol hynny. Wedi eu cwblhau, bydd y gweithiau comisiwn newydd yn dod yn rhan o gasgliad cenedlaethol Cymru.

Archif Newyddion