Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

£275k o hwb ychwanegol i Amgueddfa Cymru

1 Rhagfyr 2016

O gelf Tsieineaidd i ddeinosoriaid bach, hebogiaid tramor a chasgliadau hygyrch ar-lein – caiff ymwelwyr saith Amgueddfa Cymru fanteisio ar beth wmbreth o fentrau newydd y flwyddyn nesaf, diolch i nawdd hael chwaraewyr y People’s Postcode Lottery.

Paratowch ar gyfer taith y deinosor: Mae Dippy y Diplodocus ar daith a bydd yn oedi yn y Senedd

15 Tachwedd 2016

Ag yntau erioed wedi ei arddangos yn gyhoeddus y tu allan i Lundain, bydd Dippy yn teithio ar hyd a lled y wlad o ddechrau 2018 i ddiwedd 2020. Mae'r eicon Prydeinig ar ymgyrch i ysbrydoli pum miliwn o anturiaethau astudiaethau natur, gan annog teuluoedd i ymchwilio i natur ar garreg eu drws.

Dyfarnu gwobr Richard Hamilton i Amgueddfa Cymru yn Efrog Newydd

4 Tachwedd 2016

Cyflwynwyd gwobr Richard Hamilton i Amgueddfa Cymru ddoe (dydd Iau, 3 Tachwedd 2016), mewn ffair celf ryngwladol celf  yn Efrog Newydd (The International Fine Print Dealers Association (IFPDA) Print Fair). Rhoddwyd $ 10,000 i’r Amgueddfa i’w wario ar un neu fwy o brintiau celf o unrhyw gyfnod.

Opera gymunedol yn chwilio am gyfranwyr ar Ynys Môn

3 Tachwedd 2016

Mae’r gwaith o ailadeiladu un o lysoedd canoloesol Tywysogion Gwynedd, Llys Rhosyr yn Ynys Môn, yn mynd rhagddo yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, Caerdydd. Y flwyddyn nesaf bydd gwahoddiad i bobl Ynys Môn gymryd rhan mewn opera newydd sbon wedi’i hysbrydoli gan y tywysog Llywelyn Fawr. I glywed mwy am project hwn, mae cyfres o weithdai wedi’u trefnu ar gyfer pobl leol ar draws yr ynys o ddydd Mawrth 8 Tachwedd i ddydd Gwener 12 Tachwedd. (I archebu lle, cysylltwch â Ceri Williams yn Oriel Ynys Môn ar 01248 752189.)

Chwilota’r traeth i ddatgelu gorffennol Abertawe

24 Hydref 2016

Pobl ifanc Abertawe yn darganfod eu treftadaeth

Peidiwch â’i wastraffu!

18 Hydref 2016

Bydd arddangosfa fawr i’w gweld yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau o 22 Hydref, yn canolbwyntio ar y pethau anhygoel y gellir eu gwneud gyda gwastraff a sbwriel.

Datganiad gan Amgueddfa Cymru ynglŷn â Chyhoeddiad Cyllideb Drafft Llywodraeth Cymru

18 Hydref 2016

"Rydym yn croesawu'r cyhoeddiad heddiw ynghylch y cynnydd arfaethedig i'n cyllideb.
 

Archif Newyddion