Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

Datganiad COVID-19 gan Amgueddfa Cymru

17 Mawrth 2020

Mae holl amgueddfeydd Amgueddfa Cymru ar gau i’r cyhoedd er mwyn diogelu iechyd a lles staff, gwirfoddolwyr ac ymwelwyr yn ystod yr argyfwng Coronafeirws.

Ydych chi eisiau gweithio mewn pwll glo? Dewch i ymuno â ni i adrodd stori glo.

4 Mawrth 2020

Mae Cynllun Crefft Mwyngloddio Big Pit yn mynd o nerth i nerth a hithau’n drydedd flwyddyn y cynllun, mae Big Pit yn falch o gyhoeddi bod tair Prentisiaeth Crefft Mwyngloddio newydd yn cael eu hysbysebu ar hyn o bryd. Mae ymwelwyr i Amgueddfa Lofaol Cymru, Blaenafon yn rhoi sylwadau positif am y Tywyswyr Glofa. Mae gan lawer ohonynt brofiad uniongyrchol ac mae'r Amgueddfa'n edrych i drosglwyddo'r wybodaeth hon i'w recriwtiaid newydd.

Edrych ar gelf trwy lens LHDTQ+ yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

2 Mawrth 2020

Er mwyn parhau i ddathlu’r gymuned LHDTQ+ ymhellach na Mis Hanes LHDTQ+ ym mis Chwefror, mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a Pride Cymru yn cydweithio i lansio cyfres newydd o deithiau dan ofal gwirfoddolwyr, fydd yn edrych ar waith celf gorau’r Amgueddfa o safbwynt ‘cwiar’. Caiff y daith am ddim gyntaf ei chynnal ar ddydd Sul 15 Mawrth yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, a bydd sesiynau ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Sioe DYFEISGAR iawn!

19 Chwefror 2020

Gyrru ‘mlaen at ail-lansio digwyddiad poblogaidd!

Brewin Dolphin yn parhau â’r berthynas gydag amgueddfeydd cenedlaethol Cymru

17 Chwefror 2020

Andewyddu cytundeb nawdd corfforaethol 

Archif Newyddion