Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

CANFOD TRYSOR YN NE-DDWYRAIN CYMRU

25 Ionawr 2023

Ar ddydd Mercher 25 Ionawr 2023 cafodd pum canfyddiad, gan gynnwys dwy fodrwy addurniadol o'r Oesoedd Canol, eu datgan yn drysor gan Sarah Le Fevre, Crwner Cynorthwyol Gwent. 

Llywydd Dros Dro Amgueddfa Cymru

20 Ionawr 2023

Mae’n bleser gennym gyhoeddi mai Is-lywydd yr Amgueddfa, Dr Carol Bell, yw Llywydd Dros Dro Amgueddfa Cymru ers 1 Ionawr eleni. Mae hyn yn sgil penderfyniad Mr Roger Lewis i roi’r gorau i’w rôl ar ddiwedd Rhagfyr 2022 er mwyn ymgymryd â nifer o rolau a phrojectau cyhoeddus eraill. 

Maes o law, bydd Llywodraeth Cymru yn cynnal proses i recriwtio i swyddi parhaol newydd Cadeirydd ac Is-Gadeirydd, gan y bydd tymor Dr Bell yn dod i ben ar 30 Medi 2023.

O dan arweiniad Dr Bell, blaenoriaethau cyntaf Bwrdd yr Ymddiriedolwyr a’r Uwch Dîm Gweithredol fydd rhoi Strategaeth 2030 newydd yr Amgueddfa ar waith a gwireddu ei hymrwymiadau yn rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru. 

Datganiad gan Dr Carol Bell: 

“Mae blwyddyn gyffrous o flaen Amgueddfa Cymru. Byddwn yn canolbwyntio ar roi ein strategaeth newydd ar waith ac yn parhau â mentrau pwysig newydd sy’n rhan amlwg o Raglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru, yn enwedig Amgueddfa’r Gogledd. Mae’n bleser gen i lywio’r corff, hyd yn oed am gyfnod byr, ar adeg o newidiadau a chyfleoedd mawr i’r Amgueddfa.”

 

DIWEDD

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn arddangos paentiad gan Manet wedi gwaith cadwraeth

17 Ionawr 2023

Heddiw (17 Ionawr 2023) mae Amgueddfa Cymru yn falch iawn o arddangos paentiad gan Édouard Manet sydd newydd gael ei adfer, yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. 

Mae’r paentiad wedi’i adfer gan arbenigwyr yr amgueddfa diolch i gefnogaeth Cronfa Adfer Amgueddfa TEFAF, Sefydliad Finnis Scott, a Chyfeillion Amgueddfa Cymru.

Digwyddiad balch a beiddgar gyda'r nos yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

11 Ionawr 2023

Byddwn ni'n dechrau 2023 gyda bang yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ym mis Chwefror, wrth i ni ddathlu bywydau a llwyddiannau LHDTQ+ fel rhan o'n rhaglen o ddigwyddiadau gyda'r nos, Hwyrnos (Lates).

 

Cam newydd yng ngwaith adeiladu Gwesty’r Vulcan

6 Ionawr 2023

Mae gwaith adeiladu Gwesty’r Vulcan yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru wedi symud i gam newydd. Mae’r sgaffaldiau newydd gael eu tynnu i lawr o’r to, a bydd gwaith yn dechrau tu mewn i’r adeilad cyn bo hir. 

Arddangosfa newydd yn dathlu 100 mlynedd o’r BBC yng Nghymru yn agor yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

8 Rhagfyr 2022

I nodi canmlwyddiant y BBC, bydd arddangosfa newydd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, BBC 100 yng Nghymru, yn adrodd hanes y gorfforaeth yng Nghymru. O’r darllediadau cyntaf yn y 1920au i’n hoes ddigidol ni heddiw, mae’r arddangosfa yn archwilio sut mae Cymru wedi cyfrannu at greu a datblygu’r BBC, a sut mae’r BBC wedi dylanwadu ar Gymru.

Archif Newyddion