Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

Ceidwad Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis yn ymddeol ar ôl 40 mlynedd o rannu hanes y diwydiant llechi gyda’r byd

21 Rhagfyr 2020

Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn heriol i bawb. I staff Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis, mae hefyd yn ddiwedd cyfnod wrth i Dr Dafydd Roberts – sydd wedi bod yn yr amgueddfa ers bron i 40 mlynedd – ymddeol ddiwedd Rhagfyr.

Amgueddfa Cymru yn Caffael Dau Baentiad Ffrengig Pwysig o'r 19eg Ganrif

16 Rhagfyr 2020

Pleser Amgueddfa Cymru yw cyhoeddi ein bod wedi caffael dau baentiad Ffrengig o bwys o’r 19eg ganrif. Mae un o bortreadau diweddar mwyaf arwyddocaol Edouard Manet a thirlun diweddar gan Corot wedi eu clustnodi i’r Amgueddfa ar ôl cael eu derbyn yn lle treth.

Cynfas, cylchgrawn celf ar-lein: Galwad am gyfranwyr i'r trydydd rifyn

4 Rhagfyr 2020

Rydym yn gwahodd pobl o bob cwr o Gymru i gyfrannu erthyglau (hyd at 2000 o eiriau), projectau celf ar-lein, neu ymyriadau celfyddydol ar gyfer ein rhifynnau thematig misol. Croesewir cyfraniadau mewn unrhyw gyfrwng i’w cyhoeddi ar y platfform ar-lein, gan gynnwys fideo, sain a chyfryngau wedi’u mewnblannu.

Lansiad Cymreig Project Coed Ceirios Sakura

4 Rhagfyr 2020

1,000 o goed ceirios i gael eu plannu mewn parciau ac ysgolion dros Gymru

Archif Newyddion