Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

Bwyd stryd, danteithion melys a stondinau lu yn Sain Ffagan wrth i ŵyl fwyd flynyddol Amgueddfa Cymru ddychwelyd

6 Medi 2023

Yn un o uchafbwyntiau'r flwyddyn i lawer, mae Gŵyl Fwyd Amgueddfa Cymru yn dychwelyd i Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru ar 9 a 10 Medi, gyda gwledd o stondinau bwyd, cerddoriaeth a hwyl i'r teulu cyfan. 

Amgueddfa Cymru yn penodi Prif Weithredwr newydd

30 Awst 2023

Mae Amgueddfa Cymru yn falch o gyhoeddi fod Jane Richardson wedi ei phenodi’n Brif Weithredwr. Bydd Jane yn dechrau yn y swydd ar 11 Medi, yn rhan amser yn gyntaf, cyn dechrau’r swydd yn llawn amser ym mis Tachwedd 2023. 

CANFOD TRYSOR AR SIR FÔN

10 Awst 2023

Cafodd celc o geiniogau aur o'r Oes Haearn ei ddyfarnu'n drysor ar ddydd Mercher 9 Awst gan Uwch Grwner EF Gogledd-orllewin Cymru, Kate Robertson. ⁠ 

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn arddangos casgliadau newydd o gelf gyfoes

26 Gorffennaf 2023

Bydd gweithiau celf cyfoes sydd wedi’u casglu gan Amgueddfa Cymru yn cael eu rhoi at ei gilydd mewn arddangosfa ‘Casgliadau Newydd’ sydd i’w gweld yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd o 8 Gorffennaf 2023 ymlaen.

Archif Newyddion