Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

Noson wyllt gartref gydag Amgueddfa Cymru

12 Ebrill 2021

Sach gysgu? Tic. Fflachlamp? Tic. Rhywbeth i fwyta? Tic! Mae popeth yn barod ar gyfer 'Amgueddfa dros Nos' newydd Amgueddfa Cymru sy'n lansio heddiw (12 Ebrill).

Neges o gydymdeimlad

11 Ebrill 2021

Arddangosfa Artes Mundi 9 yn cael ei hesyn tan 5 Medi 2021

9 Ebrill 2021

Cyhoeddi arddangosfa eilflwydd gwobr Artes Mundi 9 ym mis Mai

Amgueddfa Cymru yn penodi Cyfarwyddwr Datblygu Busnes newydd

31 Mawrth 2021

Mae Amgueddfa Cymru’n falch o gyhoeddi penodiad Nia Elias yn Gyfarwyddwr Datblygu Busnes newydd y sefydliad. Bydd Nia yn ymuno ag Amgueddfa Cymru ym mis Ebrill 2021 er mwyn helpu i gynyddu potensial masnachol y sefydliad – un o brif flaenoriaethau Amgueddfa Cymru dros y blynyddoedd nesaf.

Cyhoeddi bod gwrthrychau Canoloesol ac Ôl-ganoloesol o Bowys a Bro Morgannwg yn drysor

29 Mawrth 2021

Mae naw canfyddiad yn dyddio o’r canoloesoedd a’r cyfnod ôl-ganoloesol heddiw (29 Mawrth 2021) wedi eu cyhoeddi’n drysor gan Grwner Cynorthwyol Canol De Cymru, Mr Thomas Atherton. Canfuwyd pob gwrthrych gan ddefnyddwyr datgelyddion metel ac yn eu plith mae celciau ceiniogau aur ac arian, modrwyau ac eitemau personol oedd yn eiddo i gyfoethogion Cymru rhwng y 9fed a’r 17eg ganrif OC.

Galwad agored am geisiadau — Cynfas, Rhifyn 5: Cynefin

26 Mawrth 2021

Rydym bellach yn croesawu ceisiadau ar gyfer pumed rhifyn Cynfas, cylchgrawn digidol Amgueddfa Cymru. Y thema yw Cynefin ac rydyn ni’n galw ar artistiaid, awduron, a phobl greadigol o bob cwr o Gymru i gynnig testunau Cymraeg, Saesneg a Dwyieithog.

Y Rural Office for Architecture i oruchwylio uwchgynllun Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar gyfer ailddatblygu i’r dyfodol

25 Mawrth 2021

Mae Amgueddfa Cymru wedi penodi'r Rural Office for Architecture i arwain y gwaith o ddatblygu uwchgynllun cysyniadol fydd yn llywio datblygiad Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, yng nghanol y brifddinas, yn ganolfan diwylliannol a chreadigol i’r genedl.

Helfa Basg Fawr yr Amgueddfa: GARTREF!

19 Mawrth 2021

Digwyddiadau arbennig i ddathlu’r Pasg gyda Amgueddfa Cymru.

27 Mawrth - 11 Ebrill 2021

Taflu goleuni ar Y Fagddu

5 Mawrth 2021

Amgueddfa Cymru i gyflwyno gŵyl o ddigwyddiadau ar-lein i ddathlu celf gan artistiaid Du o Gymru

Cyrff cyhoeddus yn rhyddhau eu cynlluniau ar gyfer creu Cymru fwy cyfartal

25 Chwefror 2021

Mae Amgueddfa Cymru yn rhan o grŵp o sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus o bob rhan o Gymru sy'n rhan o 'Bartneriaeth Cydraddoldeb Corff Cyhoeddus Cymru' (WPBEP) sydd heddiw wedi cadarnhau eu hamcanion Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2020 - 2024.

Archif Newyddion