Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Orielau ar gau

I leihau risgiau COVID-19, rhaid i ni newid rhai pethau, ac ar hyn o bryd mae Canolfan Ddarganfod Clore, y profiad Realiti Rhithwir a rhai o’r orielau celf (gan gynnwys ein oriel Argraffiadol enwog) AR GAU. Ymwelwch â’r orielau ar lein.