Cau ffyrdd ac agoriad ar ŵyl y banc

Oherwydd Penwythnos Mawr Pride Cymru, ni fydd mynediad i faes parcio'r Amgueddfa o ddydd Iau 22 i ddydd Llun 26 Awst. Bydd yr Amgueddfa ar agor fel arfer, gan gynnwys ar ddydd Llun gŵyl y banc.

Trwsio'r to

Rydym yn parhau i fod ar agor i ymwelwyr (10am – 5pm) tra bod gwaith yn mynd yn ei flaen i drwsio’r to.

Lifftiau

Mae gennym broblemau ysbeidiol â'n lifftiau ar hyn o bryd. Os hoffech weld oriel benodol ac mae gennych anghenion hyrchedd, gwiriwch cyn eich ymweliad drwy ffonio 0300 111 2 333.

Digwyddiadau

Nadroedd!
Arddangosfa
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
22 Mehefin15 Medi 2019
David Nash: Cerfluniau’r Tymhorau
Arddangosfa
Cyfle olaf i'w weld
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
3 Mai1 Medi 2019
Cwrs: Darlunio Botanegol
cwrs
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
16 Tachwedd 2019, 11am-4pm