Cyfyngiadau ar fynediad i ffyrdd ar 22 Chwefror

Oherwydd gêm chwaraeon yng nghanol y ddinas, bydd cyfyngiadau ar fynediad i ffyrdd yn y ganolfan ddinesig ar ddydd Sadwrn 22 Chwefror.

Lifftiau, ac orielau'n cau

Rydym wedi cael problemau â'n lifftiau yn ddiweddar; fe all hyn arwain at gau orielau. Os hoffech weld oriel benodol, gwiriwch ei bod ar agor drwy ffonio (029) 2057 3339.

Trwsio'r to

Rydym yn parhau i fod ar agor i ymwelwyr (10am–5pm) tra bod gwaith yn mynd yn ei flaen i drwsio’r to.

Digwyddiadau

Dod yn fuan
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
4 Ebrill–6 Medi 2020
Dod yn fuan
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
16 Mai–6 Medi 2020
Cyfle olaf i'w weld
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
26 Hydref 2019 – 1 Mawrth 2020