Dysgu yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Addysg yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Rhyfeddodau lu: Deinosoriaid, hanes natur, celf a’r bywyd cynnar yng Nghymru.

Dewch i ddarganfod gydag adnoddau hunandywys a/neu gymryd rhan mewn gweithgareddau dan arweiniad yr Amgueddfa.

Mynediad am ddim, rhaid archebu lle ymlaen llaw. Ystafell ginio a llefydd parcio ar gael.