Dysgu yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Deinosoriaid, anifeiliaid a chelf – mae gan Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd rywbeth i bawb. Cewch ddarganfod paentiadau, cerfluniau a ffotograffau yn yr orielau celf. Gallwch ymgolli ym myd natur wrth archwilio planhigion ac anifeiliaid yr orielau hanes natur. Neu mae cyfle i ail-greu byd cynhanesyddol wrth drin a thrafod cannoedd o wrthrychau’r Amgueddfa yng Nghanolfan Ddarganfod Clore.

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

Manylion Mynediad

Anghenion Ychwanegol

Gwybodaeth am Iechyd a Diogelwch

Polisi a Gweithdrefnau Diogelu Plant