Dysgu Oedolion a Chymunedau

Cyfluniad o dri llun yn dangos unigolion yn mwynhau'r amgueddfa, mae dynes yn gwenu'n llydan yn y llun cyntaf, yn yr ail lun mae dynes yn edrych yn agos ar wrthrych ac yn y trydydd mae dau berson yn edrych ac yn pwyntio ar wrthrych pren.

Dewch i unrhyw un o’n saith Amgueddfa Genedlaethol, yn y cnawd neu yn rhithiol. Mae gennym amrywiaeth o weithgareddau, gweithdai ac adnoddau digidol a chorfforol, i gefnogi addysg cymunedol ac addysg i oedolion.

Nodweddion

Blog

Loveday Williams, Uwch Swyddog Addysg, Cyfranogiad a Dehongli
10 Mai 2023
gan Luciana Skidmore
16 Mawrth 2023