Cymryd Rhan

Mae ein hamgueddfeydd yn llawn gwrthrychau diddorol ac yn fwrlwm o brojectau cyffrous sy’n ysbrydoli. Drwy gyfrannu gallwch chi gynyddu sgiliau a sylfaen gwybodaeth Amgueddfa Cymru a thaflu goleuni newydd ar ein gwaith.

Gall hyn gynnwys helpu ymwelwyr i drin gwrthrychau yn ein horielau enwog, helpu staff arbenigol y tu ôl i’r llenni i gatalogio sbesimenau, neu dorchi llewys ym mhrydferthwch y gerddi hanesyddol.

Pobl Cymru yw perchnogion y casgliadau cenedlaethol, felly beth am ein helpu ni i reoli, cadw ac arddangos ein treftadaeth?

Edrychwch ar y gwahanol ffyrdd o gymryd rhan yn Amgueddfa Cymru:

Gwirfoddoli:

Mwy o Wybodaeth:

Gweithio â Chymunedau:

Am y newyddion diweddaraf, dilynwch ni ar twitter @AmgueddfaVols a facebook.

Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr