Gwirfoddoli

  • Gwirfoddolwyr grŵp yn Sain Ffagan, yn rhoi calch ar y wal.
  • Dau wirfoddolwr yn gwisgo cotiau coch gwirfoddoli, yn gwenu tuag at y camera.
  • Gwirfoddolwr yn gwisgo crys-t gwirfoddoli coch, yn dyfrio blodau yn nôl drefol Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.
  • Lleoliad gwaith myfyriwr yn edrych ar arteffact bach gan ddefnyddio chwyddwydr.
  • Gwirfoddolwr yn gwenu at y camera.
  • Lleoliad gwaith myfyriwr gyda'r gof, yn gweithio yn yr efail.
  • Dau berson yn eistedd yn nyddu edafedd neu'n gwau.

Oeddech chi'n gwybod eich bod chi'n gallu gwirfoddoli ym mhob un o'n hamgueddfeydd? Fel gwirfoddolwr, gallwch chi wneud cyfraniad pwysig i Amgueddfa Cymru a'n stori am Gymru. Mae gwirfoddolwyr yn cymryd rhan mewn pob math o brojectau ar draws ein hwyth safle. Gall eich cyfraniad chi gynnig persbectif newydd, ein helpu gyda gweithgareddau dysgu neu ein helpu i godi rhai o'n hadeiladau hanesyddol hyd yn oed. Felly beth am gyfrannu a chymryd rhan!

Oes gennych chi gwestiwn am wirfoddoli neu leoliadau? Trowch i'n Cwestiynau Cyffredin neu e-bostiwch gwirfoddoli@amgueddfacymru.ac.uk. Beth am gofrestru i dderbyn ein rhestr bostio i gael diweddariadau ar gyfleoedd newydd? Neu gallwch chi ddilyn ein tudalennau Twitter neu Facebook!

Blog