Lleoliadau

  • Saethiad agos o bâr o ddwylo yn gwisgo menig latecs yn dal darganfyddiad archeolegol.
  • Rhywun ar Leoliad Datblygu Sgiliau yn siarad ag aelod o staff.
  • Lleoliad gwaith myfyriwr yn eistedd wrth ddesg, yn gwisgo crys-t 'ar leoliad' coch.
  • Lleoliad gwaith myfyriwr yn sefyll mewn ystafell storio celf, wrth ymyl ffrâm aur. Maen nhw'n gwisgo crys-t gwirfoddoli coch.
  • Lleoliad gwaith myfyriwr yn eistedd mewn ystafell labordy, yn gwenu ar y camera.
  • Lleoliad gwaith myfyriwr yn cymryd llyfr oddi ar silff yn llyfrgell yr amgueddfa.
  • Lleoliad gwaith myfyriwr yn edrych ar arteffact bach gyda chwyddwydr.

Mae Lleoliadau Gwaith yn ffordd wych o ennill profiad gwaith gwerthfawr a dysgu sgiliau newydd.
Rydyn ni'n cynnig sawl math o leoliad yma yn Amgueddfa Cymru:

Blog