Digwyddiadau

Arddangosfa: Drych ar yr Hunlun

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
16 Mawrth 2024 - 26 Ionawr 2025, 10am-5pm
Dod yn fuan
Pris Talwch beth allwch chi
Addasrwydd Pawb
Hunanbortread lliwgar mewn olew gan Vincent Van Gogh

Archebu tocynnau

Ai'r hunanbortread oedd yr hunlun cyntaf? Mae arddangosfa newydd gyffrous Amgueddfa Cymru, Drych ar yr Hunlun, yn archwilio ac yn gofyn y cwestiwn hwn, gan edrych ar y ffordd mae artistiaid drwy amser, o Rembrandt a Van Gogh i Bedwyr Williams ac Anya Paintsil, yn gweld ac yn cynrychioli eu hun.

Drwy hanes, mae llawer o artistiaid wedi defnyddio hunanbortreadau fel ffyrdd o archwilio eu hunaniaeth a mynegi eu hun. Paentiodd Van Gogh 35 o hunanbortreadau, ac felly gellir dadlau ei fod yn un o'r wynebau mwyaf cyfarwydd yng nghelf y Gorllewin. Bydd yr arddangosfa hon yn cynnwys Portread o’r Artist ⁠(1887) Van Gogh, sydd ar fenthyg o'r Musée d’Orsay ym Mharis. 

Yn cadw cwmni i Van Gogh bydd detholiad o artistiaid yng nghasgliad cenedlaethol Cymru, gan gynnwys:

  • Rembrandt
  • Brenda Chamberlain
  • Francis Bacon
  • Bedwyr Williams
  • Anya Paintsil. 

Gyda'i gilydd, maen nhw'n arddangos amrywiaeth eang o wahanol ddulliau artistig o greu hunanbortreadau. 

Mae hunanbortreadau a hunluniau yn ddau beth gwahanol, ond maen nhw'n rhannu'r un nod – mae'r ddau yn cael eu defnyddio i ddangos pwy ydych chi fel person. O'r holl ffyrdd amrywiol rydyn ni'n dogfennu ein bywydau, mae hunluniau wedi dod yn ffordd boblogaidd o fynegi ein hunain a'n hunigoliaeth. 

Mae'r gweithiau hyn yn dangos y gwahanol ffyrdd y mae artistiaid wedi mynd ati i fynegi eu hun, yn yr un modd ag yr ydyn ni'n cyflwyno ac yn rhannu lluniau o'n hunain heddiw. Sut ydych chi'n gweld eich hun? 

Tocynnau

Gyda’r tocynnau rhataf yn £1, rydyn ni’n eich annog chi i dalu beth allwch chi. Boed yn £1, £5, £10 neu fwy, byddwch chi’n ein helpu i greu ffyrdd newydd i bobl weld, mwynhau a chael eu hysbrydoli gan y casgliad cenedlaethol. Gwnewch gyfraniad go iawn at y gwaith o adrodd straeon rhyfeddol Cymru drwy dalu beth allwch chi – byddwn ni’n diolch o galon!

Yn rhad ac am ddim i Aelodau! 

Cefnogwch Amgueddfa Cymru a mwynhewch gynigion arbennig a buddion. Darganfyddwch fwy am ddod yn Aelod yma . Cefnogwch Amgueddfa Cymru a mwynhewch gynigion arbennig a buddion. 

Mae gweithdai addysg ar thema portreadau ar gael i ysgolion, rhagor o fanylion.

Rhywbeth arall o ddiddordeb:

Digwyddiadau