Ymweld

Bydd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn agor chwech diwrnod yr wythnos – Dydd Mawrth i Dydd Sul. Bydd yr Amgueddfa ar agor i gynnwys Gŵyl y Banc.

Wrth ymweld â'n hamgueddfeydd, rhaid i chi barhau i wisgo gorchudd wyneb dan do a chadw pellter corfforol. (Sylwer: nid yw feisor yn cael ei ystyried fel gorchudd wyneb gan Lywodraeth Cymru. Gweler ein canllawiau llawn ar orchuddion wyneb.)

Barod Amdani logo

Mae mynediad i’r Amgueddfa yn parhau am ddim, ond er mwyn diogelu ein staff a’n hymwelwyr rhaid i ni gyfyngu’r nifer o bobl ar y safle ar yr un pryd. I gadw ymwelwyr a staff yn ddiogel, rydym wedi gorfod cyfyngu faint o bobol all gael eu croesawu i’r safle ar yr un pryd. Er mwyn rheoli hyn rhaid i bob ymwelydd archebu tocyn am ddim ymlaen llaw. Os na fyddwch yn archebu a dangos tocyn dilys, ni fyddwch yn cael mynediad, yn ddieithriad.

Archebu tocyn am ddim ymlaen llaw

Bydd tocynnau yn cael eu rhyddhau yn wythnosol ar ddydd Mercher ar gyfer ymweliadau ar y dydd Mawrth, Mercher, Iau, Gwener, Sadwrn a Sul canlynol.

Bydd eich ymweliad ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn wahanol i’r arfer, ond gobeithio y byddwch yn mwynhau: Ymweld ag orielau Esblygiad Cymru a Gwyddorau Naturiol ar y llawr gwaelod; Ar y llawr uchaf, mae’r orielau celf wych ar agor. Yma, cewch weld gweithiau gan Botticelli, Richard Wilson, Rembrandt a mwy. Mae rhai o’r orielau celf, gan gynnwys ein horiel argraffiadol enwog, ar gau oherwydd gwaith cynnal a chadw. Ry’n ni eisiau clywed y hoffech chi weld yr orielau yn cael eu harddangos unwaith bydd y gwaith cynnal a chadw drosodd – rhowch eich barn ar ddyfodol ein horielau celf.

Ewch i’r Cwestiynau Cyffredin am fwy o wybodaeth.

Bydd y toiledau ar agor, ac rydym wedi creu trefn lanhau estynedig er eich diogelwch.

I leihau risgiau COVID-19, rhaid i ni newid rhywfaint ar ein darpariaeth, ac ar hyn o bryd mae rhai o’r orielau celf, Canolfan Ddarganfod Clore, a’r profiad Realiti Rhithwir AR GAU.

Elusen ydyn ni, ac mae pob ceiniog rydyn ni’n ei godi yn cefnogi ein gwaith gyda chymunedau ledled Cymru. Rhowch os gallwch chi.

Darganfod atyniadau eraill yn yr ardal: Dewch i ddarganfod stori Cymru