Arddangosfeydd

Digwyddiadau a Sgyrsiau

Oriel gelf Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Sgwrs
Taith dywys: Uchafbwyntiau Celf
Teithiau am ddim pob dydd am 12.30pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Prynhawn y Plant
9 Chwefror31 Rhagfyr 2017
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Taith Iaith: Gillian Ayres
27 Ebrill 2017
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Datganiad ar yr Organ
28 Ebrill 2017
1pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs Dydd Gwener: Cyflwyniad i’n harddangosfa o waith Gillian Ayres.
28 Ebrill 2017
1.05pm
oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Sgwrs Dydd Gwener: Cesar, Sihtric ac Owain Glyndŵr
5 Mai 2017
1.05pm
Pawb / Nifer benodol o leoedd, archebwch wrth y Dderbynfa wrth gyrraedd
Digwyddiad
Diwrnod Seryddol Caerdydd i’r Teulu
6 Mai 2017
10am-4pm
Oedolion / Am Ddim
Cyfeillion Amgueddfa Cymru
Digwyddiad
Darlith Cyfeillion Amgueddfa Cymru
6 Mai 2017
10.30am
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cynhadledd Gwirfoddolwyr Treftadaeth 2017: Creu amgylchedd cefnogol lle gall gwirfoddolwyr ffynnu.
8 Mai 2017
9.20am – 5.00pm
Pawb / £35.00 + tâl archebu
Digwyddiad
Sgwrs Dydd Gwener: Rhywbeth Hen a Rhywbeth Newydd
12 Mai 2017
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Diwrnod Agored gyda Churaduron a Chadwraethwyr
13 Mai 2017
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyngerdd Amser Cinio
14 Mai 2017
1pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Noswaith Priodasol
14 Mai 2017
6-9pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Sgwrs Dydd Gwener: Cadw i’r Oesoedd a Ddel...?
19 Mai 2017
1.05PM
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Taith Iaith: Diwrnod Cenedlaethol Bioamrywiaeth
25 Mai 2017
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Sgwrs Dydd Gwener: Diwrnod Rhyngwladol Bioamrywiaeth gyda gwyddonydd o’r Amgueddfa.
26 Mai 2017
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Datganiad ar yr Organ
26 Mai 2017
1pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Deinosoriaid yn Deor: Diwrnod o Weithgareddau i’r Teulu
27 Mai 2017
10am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Deinosoriaid yn Deor: Gweithdai i’r Teulu
29 Mai2 Mehefin 2017
11am, 1pm, 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cwtch the Bride yn y Glannau
15 Hydref 2017
10am-4pm
Pawb / Am Ddim