Arddangosfeydd

Digwyddiadau a Sgyrsiau

Oriel gelf Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Sgwrs
Taith dywys: Uchafbwyntiau Celf
Teithiau am ddim pob dydd am 12.30pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Archwilwyr Amgueddfa
2pm (Dydd Sadwrn a Sul yn ystod tymor yr ysgol)
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Prynhawn y Plant
Dyddiau Gwener 1.30pm-4pm (yn ystod tymor ysgol)
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Llwybr yr Haf
21 Gorffennaf4 Medi 2016
10am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Dychymyg Roald Dahl: Gweithdai Adrodd Stori i’r Teulu
2325 Awst 2016
11am, 1pm a 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
llinell amser yn dangos y neges gyntaf i'w hanfon ar y rhyngrwyd yn gymraeg, ym 1989
Sgwrs
Taith Iaith
25 Awst 2016
1.05pm
Dysgwyr Cymraeg / Am Ddim
Digwyddiad
Datganiad ar yr Organ
26 Awst 2016
1pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Hanes Natur
31 Awst 2016
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Celf: Cyn ac ar ôl. Aberfan: Myfyrio ar Breifatrwydd
2 Medi 2016
1.05pm
Oedolion / Am Ddim
Darlun gan Quentin Blake
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Celf: Cyflwyniad i Quentin Blake: Inside Stories
9 Medi 2016
1.05pm
Yn Saesneg / Am Ddim
Sgwrs
Cyfarfod â’r Curadur: Gwyddorau Naturiol - Tu ôl i’r llenni ar gyfer mis ‘Drysau Agored’
13 Medi 2016
1.05pm
Oed 8+ / Am Ddim
Sgwrs
Cyfarfod â’r Cadwraethydd: Gofalu am y Casgliadau
14 Medi 2016
1.05pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Beachwatch
17 Medi 2016
11.30am-3.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Cyfeillion Amgueddfa Cymru
Sgwrs
Darlith Cyfeillion yr Amgueddfa
17 Medi 2016
10.30am
Pawb / Mae mynediad yn £10, gallwch dalu ar y drws.
Digwyddiad
City of the Unexpected
17 a 18 Medi 2016
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Tu ôl i’r Llenni: Celf
20 Medi 2016
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Catrin o Ferain, 'Mam Cymru' (1534/5-1591), Adriaen van Cronenburgh
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Celf
23 Medi 2016
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gweithdy Telesgop
24 Medi 2016
10am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Mwsogl
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Gwyddorau Naturiol
28 Medi 2016
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Taith Iaith
29 Medi 2016
1.05pm
Dysgwyr Cymraeg. / Am Ddim
Digwyddiad
Datganiad ar yr Organ
30 Medi 2016
1pm
Pawb / Am Ddim
logo Artes Mundi 7
Digwyddiad
Artes Mundi 7: Teithiau Tywys Dyddiol
21 Hydref 201626 Chwefror 2017
2pm
Pawb / Am Ddim
logo Artes Mundi 7
Digwyddiad
Teithiau ar ddydd Iau a Sesiynau Creadigol i Oedolion
Bob dydd Iau heblaw gwyliau ysgol
2.30pm–4pm
Oedolion / Am Ddim
logo Artes Mundi 7
Digwyddiad
Gweithdai Hanner Tymor am ddim i’r teulu – The Big Draw
22 Hydref30 Tachwedd 2016
11am, 1pm, 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
logo Artes Mundi 7
Digwyddiad
Gweithgareddau Celf i'r Teulu dros wyliau’r Nadolig
1718, 2023 a 2831 Rhagfyr
10am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
logo Artes Mundi 7
Digwyddiad
Cynhadledd Artes Mundi 7
25 Ionawr 2017
Pawb / Am Ddim
logo Artes Mundi 7
Digwyddiad
Gweithdai Hanner Tymor i'r teulu
1826 Chwefror 2017
11am, 1pm, 3pm
Teuluoedd / Am Ddim