Lleoliad

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Parc Cathays, Caerdydd
CF10 3NP

Ar droed/Ar feic

Mae'r Amgueddfa 20 munud ar droed o orsafoedd bws a thrên Caerdydd Canolog. Mae map o lwybrau cerdded/beic ar gael o Sustrans.

Mewn car

Cyffordd 32 o'r M4. Os ydych yn defnyddio teclyn llywio â lloeren, defnyddiwch y cod post CF10 3NP.

Ar y Trên neu'r Bws

Bws

O orsaf fysiau Caerdydd Canolog, ewch ar fws rhif 53 neu 85 i'r Amgueddfa. O Fae Caerdydd ewch ar fws Bay Car rhif 6. Gallwch drefnu'ch taith drwy ddefnyddio wefan Traveline Cymru neu drwy ffonio eu llinell gymorth ar 0300 200 22 33.

Trenau

Gorsaf Cathays yw’r orsaf agosaf at yr Amgueddfa, a gellir cerdded yno mewn tua 5 munud. Am fwy o wybodaeth am deithio yma ar y trên, ewch i Ymholiadau Rheilffordd Cenedlaethol