Lleoliad

Lleoliad


Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

Mewn car

Cyffordd 32 o'r M4. Os ydych yn defnyddio teclyn llywio â lloeren, defnyddiwch y cod post CF10 3NP.

Parcio

Mae maes parcio i ymwelwyr tu ôl i’r Amgueddfa, ar Rodfa’r Amgueddfa. Prynwch docyn o siop yr Amgueddfa am £6.50.

Mae parcio am ddim i bobl â bathodyn anabledd. Ewch â’ch bathodyn i’r siop i gael tocyn parcio. Mae mannau parcio i bobl anabl hefyd ar gael o flaen yr Amgueddfa, ar Heol Gerddi'r Orsedd.

Ar y Trên neu'r Bws

Bws

O orsaf fysiau Caerdydd Canolog, ewch ar fws rhif 53 neu 85 i'r Amgueddfa. O Fae Caerdydd ewch ar fws Bay Car rhif 6. Gallwch drefnu'ch taith drwy ddefnyddio wefan Traveline Cymru neu drwy ffonio eu llinell gymorth ar 0800 464 0000.

Trenau

Gorsaf Cathays yw’r orsaf agosaf at yr Amgueddfa, a gellir cerdded yno mewn tua 5 munud. Am fwy o wybodaeth am deithio yma ar y trên, ewch i Ymholiadau Rheilffordd Cenedlaethol

Mae Great Western Railway yn darparu gwasanaethau trên cyflym rhyng-ddinasol a gwasanaethau rhanbarthol i orsaf Caerdydd Canolog.

Ar droed/Ar feic

Mae'r Amgueddfa 20 munud ar droed o orsafoedd bws a thrên Caerdydd Canolog. Mae map o lwybrau cerdded/beic ar gael o Sustrans.