Lleoliad Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Lleoliad


Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

Mewn car

Cyffordd 32 o'r M4. Os ydych yn defnyddio teclyn llywio â lloeren, defnyddiwch y cod post CF10 3NP.

Parcio

Mae maes parcio i ymwelwyr tu ôl i’r Amgueddfa, ar Rodfa’r Amgueddfa. Bydd ymwelwyr yn cael tocyn wrth gyrraedd ac yn talu £6.50 am y dydd yn fan talu yng nghefn y maes parcio.

Nodwch, ni fydd y mannau talu yn derbyn arian parod, dim ond taliad cerdyn. Gall ymwlewyr dewis i dalu gan ddefnyddio unrhyw cerdyn credyd/debyd (heblaw American Express) neu Apple neu Android Pay.

Mae parcio am ddim i bobl â bathodyn anabledd. Defnyddiwch yr intercom wrth yr allanfa i wirio eich trwydded bathodyn glas. Mae mannau parcio i bobl anabl hefyd ar gael o flaen yr Amgueddfa, ar Heol Gerddi'r Orsedd.

Ymweld â ni ar drafnidiaeth gyhoeddus, beic neu ar droed?

Gallwch drefnu'ch taith drwy ddefnyddio wefan Traveline Cymru neu drwy ffonio eu llinell gymorth ar 0800 464 0000.

Ar y Trên neu'r Bws

Bws

O orsaf trenau Caerdydd Canolog, cerddwch i Wyndham Arcade, Heol Eglwys Fair ac ewch ar fws rhif 35 i'r Amgueddfa. O Fae Caerdydd ewch ar fws Bay Car rhif 6 i ganol y ddinas, ac yna ewch ar fws rhif 35 o Arcêd Wyndham. Neu, o orsaf drenau Bae Caerdydd, ewch ar y trên uniongyrchol i orsaf Heol y Frenhines a cherddwch 880 llath i’r Amgueddfa. Gallwch drefnu'ch taith drwy ddefnyddio wefan Traveline Cymru neu drwy ffonio eu llinell gymorth ar 0800 464 0000.

Trenau

Gorsaf Cathays yw’r orsaf agosaf at yr Amgueddfa, a gellir cerdded yno mewn tua 5 munud. Am fwy o wybodaeth am deithio yma ar y trên, ewch i Ymholiadau Rheilffordd Cenedlaethol

Mae Great Western Railway yn darparu gwasanaethau trên cyflym rhyng-ddinasol a gwasanaethau rhanbarthol i orsaf Caerdydd Canolog.

Ar droed/Ar feic

Mae’r Amgueddfa 20 munud ar droed o orsaf drenau Caerdydd Canolog.

Gwybodaeth beicio